Bardzo często zdarza się, że w wyniku wypadku lub choroby zmuszeni jesteśmy korzystać ze specjalistycznego sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego.

Ceny za takowy mogą jednak przerażać. Są to koszta rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Co w sytuacji, gdy zwyczajnie nie stać nas na taki wydatek?

W Polsce każda ubezpieczona osoba może liczyć na przysługujące jej dofinansowanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to informacja szczególnie ważna w przypadku tych chorych, których potrzeby naprawdę są olbrzymie. Jak wygląda zatem ścieżka refundacyjna i co trzeba zrobić, by pomoc uzyskać jak najszybciej?

I przede wszystkim – jaki zapis w polskim prawie upoważnia konkretne osoby do otrzymania finansowego wsparcia?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dofinansowania

Do kwestii dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny odnosi się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku. Określa ono szczegółową listę przedmiotów refundowanych, a także wykaz wyrobów wydawanych na zlecenie.

Czytając rozporządzenie zapoznajemy się więc z nazewnictwem określającym poszczególne wyroby medyczne, oznaczeniami, a więc kodami opowiadającymi zlecanej pozycji, wykazem asortymentowym i limitami, a także procentowymi udziałami refundacji w odniesieniu do limitów cenowych. Co więcej, dzięki rozporządzeniu dowiadujemy się również jakie są kryteria medyczne przyznawania kolejnych wyrobów, a także jak prezentują się okresy ich użytkowania i napraw.

Stoły i łóżka medyczne

Obecnie, sprzęt do opieki w sklepie online jest dostępny dla każdego dzięki dofinansowaniu.

Przede wszystkim jednak zdobywamy informację z naszego punktu widzenia najważniejszą, bo dotyczącą grupy osób uprawnionych do wypisywania takowych zleceń. Nie każdy przecież może zalecić wykorzystywanie konkretnego sprzętu.

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny – komu przysługuje i jak wygląda ścieżka refundacyjna?

Na początku wyjaśnić trzeba czym tak naprawdę jest szeroko rozumiany sprzęt rehabilitacyjny. Pojęcie to odnosi się bowiem zarówno do sprzętów ortopedycznych, wyrobów medycznych, jak i innych środków usprawniających codziennie życie człowieka chorego. Takowym można więc nazwać nawet cewniki, peruki czy pieluchomajtki.

Bez względu na rodzaj sprzętu, starać się można o niego między innymi wtedy, gdy posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o grupie inwalidztwa lub orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane wyłącznie przed 1 stycznia 1988 roku). Poza tym nasz średni miesięczny dochód nie może przekraczać 50 procent przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65 procent przeciętnego wynagrodzenia, jeśli jesteśmy osobami samotnymi.

Sama droga do uzyskania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczyna się natomiast od zdobycia zlecenia od uprawnionego do tego lekarza. O ile nie musi podlegać on Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, o tyle koniecznym jest posiadanie przez niego odpowiednich uprawnień. W zależności od sprzętu, który jest nam niezbędny, zlecenie wypisywane jest raz na określony czas użytkowania. To oznacza, że jeśli refundacja danego modelu przysługuje na przykład na rok, nie jest możliwym otrzymanie przepustki do niego częściej niż raz na 12 miesięcy.

Sklep ze sprzętem do rehabilitacji

To jednak dopiero początek całej ścieżki. Z otrzymanym od specjalisty zleceniem musimy bowiem udać się do naszego oddziału NFZ. Wszystko po to, by na miejscu potwierdzić faktyczny stan rzeczy. Samo zlecenie realizujemy z kolei u świadczeniobiorcy, a więc producenta który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pomoc przy różnego rodzaju barierach biurokratycznych

Jeśli mamy jakiekolwiek problemy z uzyskaniem dofinansowania lub przerażają nas kolejne bariery biurokratyczne, dobrze jest znaleźć w tym zakresie profesjonalną pomoc. Takowej udzielić nam może na przykład X-REH, krakowskie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do opieki oraz wyposażenia medycznego.

Wiedząc jak ważne są pieniądze, firma jako jedyna na rynku wprowadziła do swojej oferty kompleksową usługę związaną z dofinansowaniami. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i zgromadzonej w tym czasie wiedzy, jest w stanie pomóc praktycznego każdemu klientowi.

Co więcej, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych osób, przedsiębiorstwo uruchomiło własny dział dofinansowań. Dzięki takiemu podejściu, za sprawą X-REH ogromna ilość ludzi pokonała bariery techniczne oraz architektoniczne i była w stanie zakupić potrzebny sprzęt rehabilitacyjny. Doskonała znajomość obowiązujących przepisów i procedur jest tu na wagę złota.