Dysleksja u dzieci to termin, który obejmuje trudności związane z umiejętnością czytania. Najczęściej u dziecka dysleksję można zauważyć we wczesnym etapie nauki – w zerówce lub na początku nauki w szkole podstawowej.

Dysleksja przejawia się problemami ze zrozumieniem czytanego tekstu oraz wiąże się z wolnym tempem jego odczytywania. Dziecko ma najczęściej duży problem z przyswojeniem tekstu i całościowym ujęciu czytanej treści. Niezwykłą trudność sprawiają dziecku nie tylko słowa, ale także znaki interpunkcyjne. Uczniowie z dysleksją czytają bardzo wolnym tempem, mając jednocześnie ogromny problem w pojęciu sensu danego tekstu. Dysleksja powoduje u dzieci dezorientacje, przez co ciężko jest im się odnaleźć podczas nauki czytania. Jest to związane z tym, że dziecko jest przytłoczone zbyt dużą ilością słów i nie potrafi sobie ich wyobrazić. Konsekwencją tego problemu jest pomijanie przez dziecko wyrazów, które znajdują się w czytanym tekście. Dysleksja bardzo demotywuje dzieci i sprawia, że mają dużą niechęć do nauki, a czytanie wiąże się dla nich z dużym stresem i napięciem. 

Dysleksja – duże utrudnienie dla dzieci w nauce

Z dysleksją zmaga się naprawdę wiele dzieci. Problem ten jest coraz bardziej znany i na całe szczęście nauczyciele mają coraz większą świadomość, że trudności w nauce u uczniów w wielu przypadkach wynikają z dysleksji. Nauczyciele to osoby, które jako jedne z pierwszych mają możliwość zauważenia problemu i poinformowania o nim rodziców. Przed laty dysleksja często była problemem ciężkim do zdiagnozowania, a dzieci zmagające się z nią były uważane za leniwe i niechętne do pracy. Opinia ta się coraz bardziej zmienia, a rodzice oraz grono pedagogiczne są coraz bardziej świadomi skali problemu i mają możliwość szybko go zauważyć. Poza trudnościami z czytaniem, dziecku często towarzyszy problem z pisaniem. Uczniowie często mają brzydki charakter pisma, a zapisywane litery i słowa są dla dorosłych nieczytelne – problem ten określany jest mianem dysortografii. Dysortografia przejawia się również problemem z poprawnym zapisem ortograficznym wyrazów. Zazwyczaj dzieci preferują zapis literami drukowanymi, które są dla nich łatwiejsze. Ostatnim, często towarzyszącym problemem u dyslektyków, jest dyskalkulia. Uczniowie mają wówczas problemy z nauką matematyki i przyswojeniem podstawowych zasad zapisywania liczb i przeprowadzania prostych rachunków. 

dysleksja żoliborz

Poradnia Psychoterapeutyczna Fortis Mentis prowadzi zajęcia dla dzieci z dysgrafią, dysortografią i dysleksją na Żoliborzu. Zajęcie pomagają dzieciom zdobyć umiejętności, które pomagają odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości.

Jak można pomóc dziecku z dysleksją?

Dysleksja to poważny problem i bardzo istotne jest, aby rodzice udali się z dzieckiem po pomoc do specjalisty. Zaobserwowanie u dziecka charakterystycznych objawów dla dysleksji nie pozwala w pełni zdiagnozować problemu i postawić diagnozy. Bardzo istotna jest opinia psychologa dziecięcego, który ma doświadczenie w tego typu zaburzeniach i trafnie określi problem, z którym dziecko się zmaga. Ważne jest przeprowadzenie dziecku testów, które określą jego sprawność intelektualną. Terapeuta dopasuje odpowiednie ćwiczenia, dzięki którym możliwe będzie skorygowanie u dziecka nieprawidłowości. Praca psychologa dziecięcego polega także na edukacji rodziców, którzy zostają wgłębieni w problem i będą mogli pomagać swojemu dziecku na co dzień. Zdarza się, że dzieci z dysleksją będą musiały rozpocząć naukę w późniejszym okresie, a ich tok nauczania będzie odmienny od reszty rówieśników. 

Terapia u psychologa dziecięcego jest w leczeniu dysleksji niezbędna – dziecko powinno otrzymać profesjonalną pomoc, która pozwoli na skuteczne korygowanie problemu. Zajęcia z terapeutą polegają na wyrównaniu braków i pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie nauki szkolnej. Wykwalifikowany specjalista pomoże dziecku wypracować własne metody, które umożliwią opanowanie szkolnego materiału, wypracują umiejętność pisania i czytania, a ponadto ułatwią dziecku radzenie sobie ze stresem. Dziecko będzie miało wówczas możliwość pozytywnego rozwoju, w którym zostaną zminimalizowane emocjonalne i społeczne konsekwencje dysleksji.