Odszkodowanie jest jedną z podstawowych form rekompensaty dla osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Najczęściej pokrywa ona koszta, na jakie zostaliśmy narażeni poprzez kolizję – utrata zdrowia, zniszczenie pojazdu itp.

Kiedy możemy starać się o odszkodowanie? – Otóż, wiele jest sytuacji, w których możemy uzyskać wysoką kwotę odszkodowania. Niewielu z nas wie, że świadczenie takie można uzyskać również wtedy, gdy podczas zdarzenia nie mieliśmy zapiętych pasów bezpieczeństwa. W przypadku, gdy zostaliśmy potrąceni na rowerze przez kierowcę, możemy uzyskać odszkodowanie nawet jeśli jechaliśmy bez kasku.

O rekompensatę mogą również walczyć osoby, które znajdowały się na ulicy w miejscu niedozwolonym lub były nietrzeźwe.
Jeśli jesteśmy poszkodowani lub nie ponosimy wyłącznej winy, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe.

Prawa poszkodowanego

Warto na samym początku dodać, że nawet jeśli wypadek wydarzył się częściowo z naszej winy, mamy pełne prawo do ubiegania się o odszkodowanie. W zależności od szkód, jakie ponieśliśmy w związku z wypadkiem, możemy ubiegać się o konkretną kwotę zadośćuczynienia.

Każda osoba, która odniosła obrażenia podczas zdarzenia, może dochodzić odszkodowania od  sprawcy. Osoba, która spowodowała wypadek, jest głównym sprawcą, lecz również odniosła obrażenia, nie może domagać się odszkodowania.
Warto dodać, że o odszkodowanie możemy się ubiegać również wtedy, gdy od zdarzenia minęło nie więcej niż 20 lat.

Jak skutecznie dochodzić swoich praw – dokumenty

Przede wszystkim, istotne jest zebranie odpowiednich dokumentów. Aby przygotować się do wystąpienia o odszkodowanie, musimy również skorzystać z pomocy prawnika. Ubezpieczyciel, który określi wysokość świadczeń, musi uzyskać szereg dokumentów potwierdzających zdarzenie, jakim był wypadek.

Na miejsce wypadku musi przyjechać policja, by określić powagę szkód, wykonać zdjęcia oraz sporządzić protokół. Naszym zadaniem jest również sporządzenie bardzo dokładnego i szczegółowego oświadczenia, opisującego przebieg wypadku. W oświadczeniu takim musi znaleźć się imię i nazwisko sprawcy, numer PESEL i numer polisy OC.

Oprócz dokumentacji prawnej, należy przedstawić dokumentację medyczną. Po zajściu zatem, należy jak najszybciej udać się do lekarza/ szpitala, by lekarze mogli stwierdzić doznane urazy. Im są one poważniejsze, tym większe mamy szanse na uzyskanie świadczenia.

Różne są rodzaje urazów, jakie mogą się przytrafić podczas wypadku. Należy zachować wszelki dokumenty z rehabilitacji i badań oraz historię przebytej choroby. Oprócz tego, musimy gromadzić rachunki, które wiążą się z opłacaniem rehabilitacji i leczenia.

Sprawca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszta związane z leczeniem, stratami materialnymi i niematerialnymi. W przypadku, gdy w wypadku jedna osoba poniosła śmierć, można ubiegać się od sprawcy zwrotu kosztów za pogrzeb oraz ustalenie kwoty zadośćuczynienia.

Mając powyżej wymienione dokumenty, możemy udać się do prawnika, który wystosuje odpowiednie pismo do ubezpieczyciela sprawcy.