Polski i światowy przemysł wykorzystuje na swoje potrzeby olbrzymie ilości kwasu siarkowego. Z uwagi na szczególną różnorodność  zastosowań, jest on substancją wytwarzaną na masową skalę. Pomimo zaostrzających się przepisów  środowiskowych oraz licznych regulacji prawnych, produkcja kwasu siarkowego o dziwo nie zmniejsza się. Ciągły popyt na ten związek chemiczny świadczy o tym, jak bardzo jest on niezbędny dla światowej gospodarki. H2SO4 to żrąca krew przemysłu, tętniąca w niezliczonych instalacjach produkcyjnych na całym świecie. Z kwasem siarkowym zazwyczaj pracują profesjonaliści w licznych branżach przemysłowych. Do wielu badań jak i eksperymentów wykorzystują go liczni naukowcy, a przy jego pomocy uczą się studenci oraz uczniowie  szkół średnich. Dziś trudno nawet sobie wyobrazić funkcjonowanie obecnej gospodarki bez kwasu siarkowego. Jego właściwości sprawiają bowiem, że jest niezastąpionym surowcem, a nawet reagentem, trudnym do wyparcia przez najbardziej nowoczesne związki chemiczne wprowadzane na rynek przez wielu producentów chemikaliów.

Poznaj właściwości H2SO4

Kwas siarkowy to z pewnością jeden z najmocniej działających kwasów mineralnych na świecie. Stanowi on oleistą, ciężką i bezbarwną ciecz o szczególnie silnych właściwościach higroskopijnych. W swojej charakterystycznej, stężonej formie posiada również bardzo silne właściwości utleniające. Kwas siarkowy szczególnie dobrze rozpuszcza się w wodzie we wszystkich możliwych proporcjach, wydzielając duże ilości ciepła. Z tego właśnie powodu w trakcie jego rozcieńczania należy koniecznie pamiętać o nalewaniu kwasu do wody, a nie na odwrót. Możliwe jest bowiem stworzenie kwasu siarkowego nawet o stężeniu 99%, ale niestety utrata tlenku siarki w okolicach temperatury wrzenia powoduje, że tworzy się tam azeotrop z wodą o stężeniu 98,3%. Z właśnie tego powodu stężony kwas siarkowy najczęściej przechowywany jest w formie 98% roztworu. Oczywiście H2SO4 może i występuje w bardzo wielu stężeniach.

Zastosowanie kwasu siarkowego

Kwas siarkowy ma szczególnie ważne znaczenie w wielu gałęziach przemysłu. Największe zużycie H2SO4 obserwowane jest obecnie w przemyśle nawozowym.  Ma to związek przede wszystkim z  wytwarzaniem superfosfatów oraz fosforanu jak i siarczanu amonu. Kwas siarkowy ma również duże znaczenie w przypadku produkcji pozostałych kwasów, np. kwasu solnego, azotowego i fosforowego. Wykorzystywany jest również w produkcji materiałów wybuchowych jako jeden z głównych surowców do produkcji trotylu (TNT). Z kolei w branży petrochemicznej H2SO4 służy najczęściej do osuszania olejów, nafty oraz parafiny. Pełni on ponadto rolę katalizatora w reakcji otrzymywania izooktanu, będącego jednym z najważniejszych komponentów benzyn. Kwas siarkowy jest także stosowany w górnictwie oraz metalurgii, gdzie wykorzystywany jest w procesach wzbogacania rud miedzi. H2SO4 jest także elektrolitem w znanych akumulatorach kwasowo-ołowiowych. Oprócz tego, kwas siarkowy ma bardzo szerokie zastosowanie w branży detergentów (przykładowo. w produkcji laurylosiarczanu sodu), a także w przemyśle kosmetycznym, gdzie wykorzystywany jest do wyrobu surowców i półproduktów (przykładowo  azotanu srebra), a nawet wody utlenionej czy substancji zapachowych.

Tak szerokie zastosowanie kwasu siarkowego skutkuje tym, że w przypadku jego braku jest niemożliwe lub po prostu nieopłacalne przeprowadzenie wielu podstawowych i szczególnie ważnych procesów przemysłowych. Wszystko więc wskazuje na to,  że jeszcze bardzo długo, a może nawet nigdy człowiek nie zrezygnuje z jego wykorzystywania w produkcji i przemyśle. Wszelkie próby znalezienia idealnego zamiennika legły w gruzach co tylko potwierdza ogromną wagę i doskonałość tej substancji.