Zanieczyszczenie na świecie małymi krokami osiąga swój punkt kulminacyjny, stąd też pojawia się coraz więcej działań związanych z ochroną środowiska. Jednakże wielu Polaków mimo świadomości złego stanu naszej planety, nie zdaje sobie sprawy z tego ile śmieci dziennie produkują, a także jak bardzo przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Kalkulator śladu węglowego nie tylko uświadomi ilość emisji gazów cieplarnianych generowanych przez większość gospodarstw domowych, ale również pozwoli na podjęcie kroków w celu ich ograniczenia.

Średni ślad węglowy przypadający na jednego Polaka to około 10 ton. Dzieli się to na ilość produkowanego dwutlenku węgla oraz inne, bardziej szkodliwe gazy cieplarniane – podtlenek azotu oraz metan. Wszystko to, przedostaje się do atmosfery kuli ziemskiej, czego efektem może być katastrofa klimatyczna. Czym zatem jest kalkulator śladu węglowego i w jaki sposób z niego korzystać?

Kalkulator śladu węglowego – co to jest?

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka lub przedmiot. Może on powstawać w sposób bezpośredni i pośredni, często poprzez nieświadome działania. Miarą śladu węglowego jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla – tCO2e.

Ślad węglowy produkowany przez człowieka określany jest jako koszt, jaki środowisko ponosi w konsekwencji naszego życia oraz zwiększającego się konsumpcjonizmu. Kalkulator śladu węgla umożliwia przeciętnemu człowiekowi na policzenie ile średnio dwutlenku węgla i innych szkodliwych dla atmosfery gazów produkuje.

Produkcja śladu węglowego wcale nie musi dotyczyć jednak pojedynczej jednostki. Bez problemu można wyliczyć produkcję szkodliwych gazów prowadząc własne przedsiębiorstwo. Warto również wiedzieć, że państwa działające na rzecz poprawy środowiska naturalnego zajmują się również obliczaniem sumy emisji gazów cieplarnianych przez cały kraj.

Do czego wykorzystuje się kalkulator śladu węglowego?

Kalkulator śladu węglowego ma wiele zastosować i zalet. Z samej możliwości obliczenia ilości emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych korzysta coraz więcej polskich obywateli – nie tylko właściciele firm zajmujących się energetyką, ale również osoby prywatne. Nic w tym dziwnego – jesteśmy przekonani o tym, że aby zmniejszyć sytuację zanieczyszczeń na świecie, warto przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Właśnie do tego służy kalkulator śladu węglowego.

Założenia powstania kalkulatora śladu węglowego było zweryfikowanie ilości wydzielanych przez kraje gazów cieplarnianych. Dzięki niemu wiele państw zrozumiało w jakim stopniu przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. W ten sposób mogły podjąć odpowiednie kroki w celu zmniejszenia sumy produkowanych gazów cieplarnianych. Wyniki można porównać do tych pochodzących z zeszłego roku, co daje możliwość weryfikacji podjętych działań oraz wprowadzenie nowych.

Kalkulator śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego organizacji możliwe jest np. dzięki kalkulatorowi stworzonemu przez Bureau Veritas.

Dostępne w sieci kalkulatory śladu węglowego umożliwiają również sprawdzenie tych parametrów w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz energetycznych. Nierzadko korzystają również z niego osoby prywatne, które chcą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla generowanego w gospodarstwie domowym. Indywidualne kalkulatory są łatwo dostępne i bez problemu można nimi zmierzyć parametry z dużych firm.

Dlaczego warto korzystać z kalkulatora śladu węglowego?

Z kalkulatora śladu węglowego warto korzystać z kilku powodów. Po pierwsze program pomoże w inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych generowanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Pozwoli to na wprowadzenie działań mających na celu ograniczenie śladu węglowego poprzez zrezygnowanie z samochodu osobowego czy wymiany pieca na bardziej energooszczędny. Z perspektywy państwa można wprowadzić wiele udoskonaleń oraz działań, które pozwolą obywatelom na zmianę swojego trybu życia oraz ułatwią im ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych.

W przypadku drugiej kwestii, kalkulator śladu węglowego daje możliwość uświadomienia ilości produkowanego dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów. Nierzadko do ich emisji przyczyniamy się nieświadomie.

W przypadku śladu węglowego warto jednak wiedzieć, że nigdy w pełni nie zostanie zniwelowany. Kalkulator śladu węglowego ułatwi jego zminimalizowanie i poprawi jakość ochrony środowiska. Warto zatem zarówno jako przedsiębiorca, jak i osoba prywatna, regularnie sprawdzać swój ślad węglowy i podjąć odpowiednie kroki, aby zmniejszyć jego ilość.