ochrona danychBardzo ważne jest, aby przygotowywanie kopii zapasowych posiadanych informacji. laptopach bywają gromadzone tajne informacje, których kradzież niósłby ze sobą istotne konsekwencje. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na ochronę danych zapisywanych w pamięci laptopów, tabletów oraz innych narzędzi. W jaki sposób najlepiej uchronić się przed stratą informacji:

  • tworząc backup’y danych;
  • kontrolowany dopuszczenie do duplikatów danych;
  • kilka miejsc przechowywania danych;
  • szczegółowe opisy nośników danych.

 

Każdy grzech to ja­kaś for­ma kradzieży […]. Kto za­bija, krad­nie czy­jeś życie. Kto kłamie, krad­nie ko­muś in­ne­mu pra­wo do praw­dy. Kto oszu­kuje, ok­ra­da ko­goś z pra­wa do uczci­wego pro­wadze­nia interesów.

 

Lp. Firma Zdarzenie
1 TJX Kradzież danych osobowych
2 brytyjski Urząd Podatkowy Zagubienie kopii z danymi osobowymi
3 TSA Dane osobowe pracowników
4 Nature Conservancy Dane osobowe pracowników
5 Swedish Urology Group Zagubienie kopii z danymi osobowymi pacjentów
6 Shaw’s Supermarket Kradzież komputera z poufnymi danymi
7 TSA Zagubienie kopii z danymi osobowymi
8 Indianapolis Power and Light Kradzież i publikacja danych osobowych klientów
9 Monster.com Kradzież danych osobowych użytkowników serwisu

Na rynku można odszukać mnóstwo aplikacji pozwalających na wykonanie kopii danych przeważnie należy zastosować poradę specjalisty.