Rosnące znaczenie bezpieczeństwa informacji w świecie coraz powszechniejszego dostępu do Internetu i związanych z tym faktem zagrożeń ze strony cyberprzestępców skłania współczesne przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów zabezpieczenia zarówno danych własnych, jak i tych powierzonych im przez klientów. Próby wyłudzenia informacji są dziś na porządku dziennym i powodują chaos nie tylko w branży informatycznej, ale i wielu innych gałęziach biznesu. Poszukiwania systemowego rozwiązania problemu doprowadziły do stworzenia przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną zbioru wytycznych do stworzenia bezpiecznego i skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji znanego powszechnie jako standard ISO 27001.  W jaki sposób norma ta wpływa na działanie przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa danych i dlaczego jej wprowadzenie jest niezwykle istotne w świetle zrównoważonego rozwoju firmy?

Norma ISO 27001 – wymagania

Bezpieczeństwo informacji to jedna z najważniejszych kwestii koniecznych do poruszenia podczas wdrażania nowego systemu zarządzania firmą. Informacja jest jednym z kluczowych elementów organizacji stanowiącym aktywa wysokiego ryzyka – bez systemowego podejścia do kwestii ich ochrony integralność firmy, a tym samym jej powodzenie na rynku są poważnie zagrożone. Najpopularniejszym rozwiązaniem wspomagającym pracę z bezpieczeństwem informacji jest obecnie działanie według reguł Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opracowanego na podstawie i w zgodzie z międzynarodową normą ISO 27001. Norma ta zakłada przede wszystkim przykładanie ogromnej wagi do ciągłego analizowania potencjalnych zagrożeń i tworzenia planów, które uniemożliwią ich zaistnienie oraz rozwiązań, które pomogą szybko i skutecznie rozwiązać problem jeśli zaistnieje taka potrzeba. Systemy oparte o normę ISO 27001 to przede wszystkim działania oparte na ciągłym udoskonalaniu własnych procesów, bieżącej kontroli przepływu informacji, dobrej organizacji dostępu, integralności czy poufności danych oraz podjęcia odpowiedzialności za proces zabezpieczania danych przez wyższe kierownictwo firmy.

Zastosowanie normy ISO 27001 w praktyce

Już sama analiza obecnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pod kątem zgodności z normą ISO 27001, a więc tak zwany audyt zerowy, pozwala określić wymagania organizacji w zakresie bezpieczeństwa, sformułować politykę ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz wybrać środki, dzięki którym bezpieczeństwo informacji zostanie zapewnione.

Przejście z pozycji audytu do procesu wdrażania nowego systemu zarządzania, opartego o wytyczne normy ISO 27001 i działające w świetle zrównoważonego rozwoju zestawionego z ciągłym dążeniem do udoskonalania procesów sprawia, że firma zyskuje nowe poczucie odpowiedzialności za powierzane jej informacje i angażuje się bardziej w zapewnienie im bezpieczeństwa.

Uzyskanie certyfikacji dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oznacza, że firma będzie musiała podejmować świadome i udokumentowane działania wdrażające, ustalające, monitorujące i udoskonalające poziom bezpieczeństwa informacji, jednocześnie odwołując się w swoich praktykach do określonych wytycznych standardu.

Korzyści ze spójnego z ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie

 

Firmy, które wprowadzają w swoich szeregach systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oparte o ISO mogą pochwalić się przede wszystkim łatwością w utrzymaniu zgodności prawnej między innymi z RODO oraz innymi wytycznymi prawnymi odnośnie bezpieczeństwa danych i informacji. Wprowadzenie ISO pozwala na skuteczniejsze przewidywanie ryzyka i zarządzanie incydentami związanymi z utratą danych osobowych oraz wspiera relacje z klientami i kontrahentami kreując pozytywny i godny zaufania wizerunek firmy.

Zastosowanie wytycznych normy ISO 27001 daje możliwość zmniejszenia do minimum ryzyka zafałszowania, a nawet utraty informacji – informacja jest przecież najcenniejszym aktywem firmy. Tym samym pozwala na rozważenie istoty ograniczonego zaufania i dostępu do informacji dla osób niepowołanych poprzez stworzenie odpowiedniej siatki dostępowej i identyfikacyjnej dla tych, którzy na co dzień z danymi pracują.

Zagrożenie nie pochodzi często z zewnątrz, ale z wewnątrz firmy. Umiejętne zrozumienie istoty otoczenia organizacji to zasada, którą ISO 27001 egzekwuje niezwykle skutecznie.