Szambo to tylko potoczne określenie specjalnego zbiornika umieszczanego pod ziemią. Do zbiorników docierają ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szambo może być wykonane z różnych materiałów, najczęściej spotyka się zbiorniki betonowe. Oczyszczanie szamba bezodpływowego musi się odbyć według ścisłych zasad.

Jak działa zbiornik bezodpływowy, czyli szambo?

Szambo jest zbiornikiem na nieczystości, które są niebezpieczne dla środowiska, dlatego zbiornik ten musi być naprawdę szczelny. Nieczystości te to ścieki z domowej kanalizacji, zawierają one rozkładające się substancje organiczne, wirusy i bakterie chorobotwórcze. Właściciel szamba powinien mieć świadomość, że ścieki fermentują w zbiorniki, na skutek czego wydzielają dwutlenek węgla oraz różne toksyczne gazy. Stężenie tych niebezpiecznych substancji może nawet zagrażać życiu.  Każdy czyszczony zbiornik musi zostać specjalnie przewietrzony, pod żadnym pozorem nie można do niego wchodzić, gdyż to właśnie na dnie zbiornika gromadzą się wszystkie toksyczne gazy. Wystarczy niewielki ruch, a zagrażające życiu gazy mogą się unieść i natychmiastowo doprowadzić do omdlenia człowieka. Dlatego bezodpływowe zbiorniki powinny mieć właściwą wentylację, mówi się, że odpowietrzenie należy wyprowadzić na minimum 0,5 metra ponad ziemię.

Czym grozi szambo pozbawione wentylacji? Otóż w takich zbiornikach bezodpływowych bez chociażby niewielkich otworów wentylacyjnych powstaje wysokie ciśnienie, które poprzez kanalizacje wpycha nieprzyjemne zapachy do domu. Zapach pochodzące z niewentylowanego szamba jest bardzo charakterystyczny i wpływa na duży dyskomfort mieszkańców.

Wywóz szamba według polskiego prawa

Istnieją szamba podłączone do systemu kanalizacji miejskiej oraz takie bez tego podłączenia tak zwane bezodpływowe, których zasady reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie odpowiednich warunków technicznych dla budynków oraz ich usytuowania. W rozporządzeniu określone jest, że zbiorniki bezodpływowe mogą zostać wbudowane tylko, gdy z przyczyn wyższych uniemożliwione jest zbudowanie szamba odpływowego. Uregulowane są również zasady pozbycia się nieczystości, które muszą zostać wywiezione specjalnym pojazdem asenizacyjnym do punktów zlewnych.

Wywożenie szamba wiąże się z poważnymi regułami postępowania. Jak już wcześniej było wspominane, ścieki są bardzo toksyczne i niebezpieczne dla człowieka oraz dla środowiska. Nieprawidłowe oczyszczanie szamba grozi zagrożeniem ekologicznym. Dlatego istnieją wyspecjalizowane firmy wywożące nieczystości, które mają odpowiednie kwalifikacje oraz należyty sprzęt m.in. wóz asenizacyjny. Niewłaściwe pozbywanie się ciekłych nieczystości zazwyczaj karane jest wysoką grzywną oraz nakazem zawarcia umowy z firmą oczyszczającą szamba.

Posiadacze szamba muszą zorganizować właściwy odbiór ścieków. Na rynku istnieje wiele firm oferujących profesjonalne usługi asenizacyjne. Szamba oczyszcza się co kilka tygodni, wszystko zależy od ilości zużywanej przez mieszkańców wody. Koszty wywozu bywają bardzo różne, wahają się od 120 do 200, a nawet więcej złotych za 10 m3 zabranych ścieków. Warto kontrolować ilość nieczystości w zbiorniku, ale ostrzega się przed zaglądaniem do szamba, gdyż może się to źle skończyć. Sposobem na kontrolowanie jest zamontowany wewnątrz odpowiedni czujnik. Nie poleca się czekania na ostatnią chwilę, ponieważ firma oczyszczająca może akurat nie mieć wolnego terminu.

Drugą kwestią, o której niektórzy właściciele szamba zapominają, jest wjazd pojazdu asenizacyjnego na posesję. Istnieją dwie możliwości: posiadanie przechodzącego przez zbiornik przewodu dodatkowego, który wychodzi na zewnątrz i zakończony jest szybkozłączką dostępną z ulicy bądź wjazd na działkę specjalistycznego wozu. W drugim wariancie trzeba pamiętać, aby w dniu umówionego oczyszczania szamba, ktoś z domowników był w domu. Przygotować się też należy na możliwe straty roślinne, pojazd asenizacyjny to ogromne auto.