Branża transportowa to bardzo ściśle uregulowana prawnie sfera, która określa nie tylko kwestie związane z prowadzeniem takiej działalności, ale też dokładnie reguluje pracę kierowcy oraz kwestie techniczne pojazdu.

Mimo tego, że prawo jest powszechnie znane i każdy ma obowiązek przestrzegać odpowiednich zapisów, zdarzają się osoby lub firmy omijające ustawy lub szukające sposobu do manipulowania zawartymi w nich rozporządzeniami.

tir

Najczęstsze przewinienia kierowców na drodze

Inspekcja Transportu Drogowego ciężko pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa na drodze, a jednym z tych czynności jest odpowiednie karanie kierowców za przewinienia podczas jazdy. Oto 10 najczęściej spotykanych przekroczeń w transporcie drogowym.

  1. Naruszenie normy czasu pracy kierowcy – jednym z najczęściej spotykanych powodów, dla których ITD nakłada kary na kierowców, jest przekroczenia ustawowego czasu pracy. Przepisy regulują dokładnie kwestie odpoczynku, zarówno w obsadzie jednoosobowej, jak też w wieloosobowej. W tym przypadku karą jest mandat. Jeśli okres wykonywania obowiązków został złamany do 2 godzin, wówczas może on wynieść 50 zł, jednak im dłużej trwała jazdy wbrew przepisom, może on sięgnąć nawet 700 zł, kiedy wynosił on ponad 12 godzin.
  2. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu – przepisy związane z transportem regulują również kwestie masy, jaką dany pojazdy może jednorazowo przewozić. Wiele firm jednak stara się zmaksymalizować efekty, przez co ładunek waży więcej, niż pozwala na to prawo. Inspekcja Transportu Drogowego może ukarać kierowcę, nakładając na niego 15 punktów karnych. Do tego grożą również mandaty, których wysokość uzależniona jest od ciężaru pojazdu. Kwoty zaczynają się od 500 zł i osiągają nawet 10 000 zł.
  3. Spowodowanie wypadku na drodze – jest to dość szeroka kategoria, ponieważ może określać bardzo różne sytuacje. W tym przypadku odpowiednie służby mogą zastosować przepisy i nałożyć punkty karne, wystawić mandat, zatrzymać prawo jazdy, a nawet sam pojazd. Nie ma jednego taryfikatora, jednak najlepszym sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest zwyczajne stosowanie się do zasad ruchu drogowego.
  4. Omijanie przepisów dotyczących odpoczynku kierowcy – jedną kategorią jest nieprzestrzeganie i przekraczanie przepisowego czasu pracy kierowcy, ale jeszcze inną sprawą jest manipulowanie tachografem lub odłączanie go, instalowanie urządzeń do fałszowania odczytów, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji, wykorzystywanie karty kierowcy osoby trzeciej. Tego typu sytuacje także są wykazane w przepisach i grożą za nie mandaty. Zaczynają się od 100 do 8000 zł i wysokość uzależniona jest od konkretnego przypadku.
  5. Przekraczanie dozwolonej prędkości – kierowcy zawodowi dopuszczają się na drodze także przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Podobnie jak inni uczestnicy ruchu drogowego, muszą liczyć się z karami za takie czyny, a ITD może ukarać punktami karnymi, maksymalnie do 15 pk. Do tego mandat, który może wynieść nawet 5000 zł.
  6. Brak wymaganej dokumentacji – przepisy transportu drogowego obejmują także kwestie formalne i jasno stwierdzają, jakie dokumenty musi posiadać przy sobie kierowca, który wykonuje swoje obowiązki. Jest to nie tylko prawo jazdy, karta kierowcy, ale też wszelkie dokumenty związane z samym samochodem oraz ładunkiem. Tutaj także zdarza się łamanie przepisów i można otrzymać mandat do 500 zł.
  7. Manipulacja lub złe ustawienie tachografu – tachograf jest kluczowym narzędziem w transporcie drogowym, jednak są osoby, które starają się ominąć stosowanie rejestratora. Podczas kontroli należy spodziewać się konsekwencji. ITD może nałożyć mandat za kilka wykroczeń związanych z tym urządzeniem, kwoty zaczynają się od 100 zł, a kończą na 3000 zł.
  8. Wykroczenia techniczne związane z ładunkiem – ładunek ciężarówki nie tylko powinien mieć odpowiednią masę, ale także być we właściwy sposób załadowany oraz zabezpieczony. Za naruszenie tych przepisów można spodziewać się kary do 5000 zł.
  9. Prowadzenie pod wpływem alkoholu – prowadzenie pod wpływem alkoholu sprowadza niebezpieczeństwo i na kierowcę, i na innych uczestników ruchu drogowego. Prawo przewiduje karę 15 punktów karnych, możliwość zatrzymania prawa jazdy, a do tego mandat od 2500 zł do 30 000 zł.
  10. Nieprawidłowe oznakowanie transportu ładunków ADR – innymi częstymi przewinieniami są te związane z ładunkami ADR. Dotyczy to nadania, załadunku, nadania czy przewozu takich towarów. W tym przypadku trzeba liczyć się z różnymi karami od ITD, m.in. finansowymi, które zaczynają się od 5000 i kończą na 10 000 zł.