System zarządzania środowiskowego jest coraz popularniejszy w polskich przedsiębiorstwach. Właściciele firm chętnie go wdrażają, dopatrując się w tym rozwiązaniu wyprzedzenie konkurencji i zadbanie o ekosystem. Jednak każde rozwiązanie ma wady i zalety. Jak zaradzić minusom w tej sytuacji?

Co to jest system zarządzania środowiskowego?

System Zarządzania Środowiskowego jest częścią kompleksowego zarządzania firmą, obejmujący planowanie, strukturę organizacyjną, rozłożenie odpowiedzialności, a także środki potrzebne, aby opracować, wdrożyć oraz prowadzić zarządzanie w uwzględniający potrzeby środowiska sposób. Ten system jest zestawem specjalistycznych narzędzi umożliwiających stosowanie polityki środowiskowej. To z kolei prowadzi do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko w korzystny sposób zarówno dla konkretnej firmy, jak i środowiska. Pośród systemów tego typu zarządzania najważniejszą rolę odgrywają dwa standardy:

EMAS – został opracowany przez Komisję Europejską – możliwość rejestracji systemu mają wyłącznie te firmy, których siedziby znajdują się na terenie Unii Europejskiej, ponieważ został opracowany przez Komisję Europejską,

ISO 14001 – coraz bardziej popularny w Polsce, stosowany na całym świecie. Został stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Szkolenie ISO 14001

Jakie są przyczyny powstania Systemu Zarządzania Środowiskowego?

Do najpopularniejszych przyczyn tworzenia SZŚ można zaliczyć:

– chęć poprawy wizerunku firmy,

– wzrost znaczenia kwestii dotyczących środowiska naturalnego,

– pojawienie się bodźców finansowych oraz prawnych, nakłaniających instytucje do zmniejszenia destrukcyjnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze,

– wzrost zainteresowania systemem zarządzania jakością – w niektórych przypadkach stanowił podstawę do wprowadzenia następnych systemów zarządzania.

Atuty i słabości systemu zarządzania środowiskowego

System, który został wdrożony jako narzędzie wspomagające zarządzanie, jest możliwe jak najprecyzyjniej dostosowany do charakteru działalności firmy, skrojony „na miarę”. W optymalny sposób wykorzystuje wszelkie znane oraz dostępne narzędzia, metody i techniki zarządzania. Ma na celu zapewnienie pełnej skuteczności wdrożonych działań, a także kompleksowy nadzór nad działalnością firmy oraz jej przewagi wobec konkurencji.

Reasumując, zaletami takiego rozwiązania są: szanse szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, całościowy nadzór nad działalnością firmy, pełne wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystanie na szeroką skalę danych metod, narzędzi, oraz technik zarządzania, odpowiednio dopasowany system do profilu działalności firmy, możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, spełnienie wymagań klienta, jak i również gotowość do spełniania przyszłych wymagań klientów, usystematyzowana działalność firmy. Ponadto system zbiera i umożliwia dostęp do wielu danych na temat działalności firmy, które ułatwiają zarządzanie firmą.

Jak widać, korzyści wynikających ze wdrożonego systemu jest całkiem sporo. Niestety to rozwiązanie nie jest pozbawione wad. Do minusów należą: dłuższy czas wdrożenia i wyższe jego koszty utrzymania systemu. Porównując do wersji przygotowania do certyfikacji, system jest bardziej skomplikowany i rozbudowany, znacznie większe obciążenie personelu zadaniami, które wynikają z opracowanego systemu.

Szkolenie ISO 14001

Jak zaradzić słabościom zarządzania środowiskowego?

Powyżej wymienione wady można zniwelować lub całkowicie wyeliminować. Aby to zrobić, wystarczy wdrożyć szkolenie ISO 14001 wśród pracowników organizacji. Jego celem jest zapoznanie uczestników z wszystkimi wymaganiami normy ISO 14001, a także zasadami systemu zarządzania środowiskowego. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę, a także praktyczne umiejętności ze skutecznego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w danej instytucji.

Oprócz tego osoby biorące udział w szkoleniu zyskają wiedzę na temat, jak wdrożyć system, który spełni wszystkie standardy, a zarazem oszczędzi nadmiernej terminologii i jednocześnie stanowi efektywne narzędzie podczas zarządzania przedsiębiorstwem w kwestii ochrony środowiska. Poza tym uczestnicy kursu otrzymują omówienie norm systemu zarządzania środowiskiem w praktyce biznesowej tzn. integracji środowiskowych, wymagań prawnych z wymogami systemu zarządzania jakością.

W trakcie przeprowadzonego szkolenia uczestnicy powinni poznać przywództwo i planowanie, identyfikację zainteresowanych stron, kontekst organizacji, sterowanie operacyjne, świadomość i kompetencje personelu, wszystkie elementy potrzebne do stworzenia dokumentacji systemowej, a także zarządzanie ryzykiem w środowiskowym obszarze.

System zarządzania środowiskowego to wszelkie środki wdrażane po to, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ma on wiele zalet m.in. szanse szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, czy możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Niestety to rozwiązanie generuje także wady w postaci dłuższego czasu wdrożenia, wyższych kosztów oraz utrzymania skomplikowanego systemu. Z pomocą przychodzi szkolenie ISO 14001, dedykowane pracownikom firmy. Jego zadaniem jest niwelowanie słabości tego rozwiązania, by jeszcze lepiej przysłużyć się środowisku naturalnemu.