Nadmierne spożywanie alkoholu ma negatywny wpływ nie tylko na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne samego uzależnionego, lecz też na bliskie osoby z jego otoczenia. Jak alkohol wpływa na relacje z ludźmi? Jakie zagrożenia stwarza uzależniony? Co można z tym zrobić?

Jak alkohol niszczy relacje?

Podstawowy problem z alkoholem kryje się w coraz silniejszym odczuwanym przymusie picia. Uzależniony jest gotów zaniedbać siebie, swoje obowiązki, relacje z innymi i sukcesywnie pozbywać się majątku, jeśli tylko w zamian za to otrzyma dostęp do alkoholu. 

Bliscy często starają się ograniczyć dostęp do trunków poprzez prośby, groźby, próbę perswazji lub odcinania od źródeł alkoholu, lecz wszystko to kończy się fiaskiem, m.in. ze względu na zmiany w psychice, jakie zachodzą w wyniku zbyt częstego spożycia. Uzależniony reaguje agresją na próby odebrania mu alkoholu, może nawet uciec się do stosowania przemocy. 

Zaburzeniu ulega codzienny rytm dnia, na alkoholiku nie można polegać. Niezależnie od stadium uzależnienia, nie jest możliwe powierzenie mu odpowiedzialnych zadań. Uzależniony często izoluje się od otoczenia, czuje się odrzucony, a ratunkiem staje się alkohol. 

Warto pamiętać, że alkoholizm to choroba zbiorowa. Oznacza to, że cierpią również bliscy alkoholika. Są oni bardziej podatni na depresję, często obniża się ich pewność siebie, a w przypadku dzieci podwyższa się ryzyko popadnięcia w alkoholizm w dorosłym życiu. 

Jakie zagrożenie stwarzają alkoholicy?

Szacuje się, że dzieci z tzw. patologicznych rodzin doświadczały przemocy domowej nawet czterokrotnie częściej niż te, w których problem z używkami nie występował. Dotyczy to zresztą nie tylko dzieci. Ok. 60% przypadków przemocy domowej jest popełnianych pod wpływem alkoholu. Nadużywanie trunków procentowych wiąże się z przecenianiem swoich możliwości, co jest częstym powodem, dla którego osoby będące pod wpływem tak chętnie siadają za kierownicę.

Kolejnym zagrożeniem, jakie stwarzają alkoholicy, są kwestie związane z finansami. Alkoholicy potrafią wypracować całkiem skuteczne metody maskowania uzależnienia i wiele osób orientuje się w sytuacji dopiero po otrzymaniu pism na temat zadłużenia. Alkoholicy są skłonni do okradania najbliższych im osób, do wynoszenia cennych rzeczy z domu, a nawet popełniania przestępstw, byle tylko uzyskać pieniądze na alkohol. 

Gdy alkoholik niszczy życie bliskich

Osoba uzależniona nie czuje wstydu z powodu swojego nałogu. Niestety, odczuwają go bliscy i często są za to uzależnienie społecznie napiętnowani. Stąd też bierze się częsty błąd związany z próbami ukrywania alkoholizmu w rodzinie. Partnerzy osób uzależnionych często pokrywają ich długi, usprawiedliwiają przed szefem, zacierają ślady po libacji lub ukrywają obrażenia zadane przez alkoholika. 

Jest to najgorsza rzecz, jaką można zrobić, dlatego że alkoholik otrzymuje wówczas strefę komfortu, poza którą na dobrą sprawę nie musi wychodzić. Nie motywuje go to do wyjścia z uzależnienia – w końcu nie musi nic robić, a i tak ma zapewnione utrzymanie, opiekę i wsparcie.

Co robić z uzależnieniem w rodzinie?

Pierwszym krokiem jest przyznanie się do problemu. Drugim jest wyciągnięcie stanowczych konsekwencji wobec uzależnionego. Czyli jeśli straci on pracę, nie może liczyć na dodatkowe środki. Jeśli zawini wobec innych, koniec z przepraszaniem w jego imieniu. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie cywilnym, jeśli osoba dotknięta pijaństwem nie jest w stanie rozsądnie kierować swoim postępowaniem, możliwe jest wystąpienie o ubezwłasnowolnienie alkoholika. Dzięki temu nie będzie miał on prawa m.in. do rozporządzania majątkiem, czy też zaciągania pożyczek lub kredytów.

alkoholizm

Postępowanie z alkoholikiem nie jest proste. Wymaga dużej ilości stanowczości i odwagi do działania, a także tego, by odrzucić wstyd wobec doświadczanej sytuacji i poprosić o pomoc. Warto w tym czasie otoczyć się osobami zaufanymi i sprawdzonymi specjalistami, które pomogą przejść ten ciężki czas.