Certyfikacja gospodarki leśnej to zagadnienie, które w branży drzewnej i papierniczej pojawia się coraz częściej i nabiera coraz większego znaczenia dla producentów i konsumentów. Zdobycie certyfikatów potwierdzających korzystanie z drzewa z odpowiedzialnych, legalnych upraw, a także certyfikatów dla samych lasów jest wyznacznikiem jakości i świadectwem zrównoważonej gospodarki leśnej uznawanym na arenie międzynarodowej. Czy w związku z jej rosnącym znaczeniem, zdobycie certyfikacji gospodarki leśnej jest obowiązkowe? Jakie korzyści płyną z uzyskania certyfikatów PEFC, FSC i im podobnych?

Najważniejsze zalety certyfikacji gospodarki leśnej

Certyfikując system zarządzania gospodarką leśną, właściciele lasów dowodzą że ich lasy są zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi. Zasady certyfikacji ustalone przez PEFC oraz FSC skupiają się na powszechnej ochronie lasów i naturalnych zasobów leśnych na świecie, trwałości utrzymania lasów oraz powiększania zasobów leśnych, a także na ciągłości i zrównoważonym wykorzystaniu wszystkich funkcji lasów. Certyfikacja gospodarki leśnej nie narzuca w żaden sposób tego jak dbać o lasy, jak przygotować surowiec czy jakie zasady zachować podczas produkcji wyrobów z drewna bądź papieru.

Ideą przyświecającą certyfikacji gospodarki leśnej jest upewnienie się, że światowe lasy będą zarządzane odpowiedzialnie, wycinka będzie legalna i zrównoważona, zasoby leśne będą się rozwijały, a producenci i konsumenci będą w stanie prześledzić drogę pozyskiwanego i wykorzystywanego w produkcji drewna na każdym etapie łańcucha dostaw.

Podstawową korzyścią z certyfikowania gospodarki leśnej i posiadania certyfikatu dla lasów bądź produktów korzystających z drzewa z certyfikowanych lasów jest możliwość działania na rynku międzynarodowym, na którym coraz częściej wymaga się okazania certyfikatu. Korzyści jest jednak znacznie więcej, począwszy od lepszej organizacji i przygotowania do zarządzania gospodarką leśną, przez zagwarantowanie legalnego pochodzenia surowców, wykazanie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, potwierdzenie prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju i zachowaniem ciągłości trwania lasów, po możliwość korzystania z logo certyfikatu i zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Certyfikacja gospodarki leśnej – obowiązek, czy korzystna opcja?

Nie ma obecnie przepisów, które narzucały by konieczność uzyskania certyfikatu PEFC lub FSC dla gospodarki leśnej, ale chcąc działać w obrębie branży leśnej zdecydowanie warto zainteresować się takimi certyfikatami. Na certyfikacie zyskuje się nie tylko przez możliwość zaprezentowania go dostawcom, kontrahentom i klientom, a przede wszystkim przez większą świadomość zrównoważonego zarządzania lasami z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych i społecznych. Problem nielegalnej wycinki lasów, nadmiernego nadużywania zasobów naturalnych i słabej jakości przez masową produkcję zyskał zasięg globalny i aby przeciwdziałać takim praktykom potrzeba silnych, uznawanych międzynarodowo standardów.

Certyfikacja gospodarki leśnej jest coraz silniej narzucana przez rynek międzynarodowy. Dostawcy i producenci zagraniczni nie chcą pozyskiwać surowców z niezaufanych źródeł, a przez to że sami certyfikowali do standardów PEFC lub FSC, oczekują by ich dostawcy również posiadali certyfikaty i zapewnili ciągłość jakości i identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw. W praktyce więc, choć certyfikacja nie jest obowiązkowa, inwestycja w nią zdecydowanie się opłaca. Certyfikaty przyznają niezależne organizacje non-profit, co dodatkowo podnosi wartość każdego certyfikatu. Decydując się na certyfikację gospodarki leśnej warto korzystać z pomocy akredytowanych jednostek certyfikujących posiadających możliwość przyznawania certyfikatów w zakresie gospodarki leśnej.

Zrównoważona gospodarka leśna – na czym to polega?

W temacie zrównoważonej gospodarki leśnej, zarządzanej w sposób zgodny ze standardami wyznaczanymi przez certyfikację PEFC czy FSC, kwestią kluczową jest nie tylko ograniczenie nadmiernego zużycia naturalnych zasobów, ale i umiejętne odbudowywanie lasów przez wycinanie jedynie określonych drzew nie odgrywających roli w dalszym rozmnażaniu lasu lub chronieniu ekosystemów. Standardy dla certyfikacji gospodarki leśnej skupiają się na zabezpieczaniu obszarów leśnych istotnych dla lokalnych ekosystemów, ochronie i wzbogacaniu różnorodności biologicznej, zabezpieczaniu lasów przed przekształcaniem ich w inne formy użytkowania, zakazie stosowania szkodliwych środków chemicznych w obrębie lasów, oraz eliminacji wprowadzania gatunków drzew modyfikowanych genetycznie. Rozwiązania takie prowadzą do zachowania lasów w dobrym stanie, bez ograniczania dostępu do drewna w branży drzewnej, meblarskiej czy papierniczej oraz ograniczenia nielegalnej wycinki lasów prowadzącej do niższej różnorodności biologicznej i spadku zalesienia Ziemi.