Wszelkiego rodzaju alergie i nietolerancje stanowią ogromne wyzwanie dla konsumentów, producentów i branży medycznej – ich kontrolowanie, monitorowanie, a także zabezpieczanie produktów trafiających na rynek wymaga najwyższej uwagi i przywiązania do detali. Producenci działający w obrębie branży spożywczej, kosmetycznej, tekstylnej, czy meblarskiej, instytucje takie jak apteki, szkoły czy lokale gastronomiczne, a nawet sektor rolniczy muszą skupiać się na dostarczaniu na rynek produktów, które będą bezpieczne dla konsumentów z różnorodnymi alergiami i nietolerancjami.

Jednym z łatwiejszych sposobów poinformowania konsumentów o bezpieczeństwie swoich produktów, a jednocześnie formalnego potwierdzenia własnych działań w kierunku przystosowywania produktów do międzynarodowych wymagań jest Swiss Allergy Label – certyfikat dla towarów uwzględniających problemy alergiczne i nietolerancje współczesnego konsumenta. Czym jest Swiss Allergy Label, jakie wnosi korzyści i jak przebiega proces uzyskania certyfikatu?

Swiss Allergy Label – szwajcarska jakość produktów dla alergików

Swiss Allergy Label została wprowadzona na rynek w 2006 roku przez Service Allergy – prywatną markę będącą częścią niezależnej szwajcarskiej agencji etykiet Service Allergy Suise. Przyznawane w ramach Service Allergy Label etykiety mogą być stosowane do produktów z kategorii spożywczej, kosmetycznej, tekstylnej i technicznej, pasz dla zwierząt, środków czyszczących, a także dla wyposażenia wnętrz, pod warunkiem że towary te będą uwzględniały i spełniały najwyższe wymagania w kategoriach bezpieczeństwa dla osób z różnego rodzaju alergiami i nietolerancjami.

Service Allergy jest jednostką zarejestrowaną w kilku krajach przez Szwajcarski Federalny Instytut Własności Intelektualnej (IGE/IPI), dlatego też wszystkie przyznawane w ramach niej etykiety są chronionym znakiem towarowym i nie mogą być wykorzystywane bez odpowiedniej autoryzacji. Oznacza to, że sam proces uzyskania certyfikatu Swiss Allergy Label i możliwość umieszczenia stosownej etykiety na produktach wymaga przejścia odpowiedniego procesu weryfikacji zarówno na podstawie dokumentacji, jak i audytu, a sam proces audytowy nie może być przeprowadzony przez dowolną jednostkę certyfikującą.[1]

Swiss Allergy Label – dlaczego warto postawić na certyfikację zgodną ze szwajcarskimi standardami?

Podobnie jak każdy certyfikat wykazujący zgodność z międzynarodowymi, uznanymi przez wiele państw i jednostek standardami i normami jakościowymi, certyfikat Swiss Allergy Label stanowi wyraźną wartość dodaną dla wszystkich produktów, które zostały nim oznakowane. W przypadku osób z alergiami i nietolerancjami, dla których niecertyfikowane produkty mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia, obecność autentycznych znaków certyfikacyjnych na opakowaniach i produktach jest niezwykle ważnym elementem codziennego funkcjonowania.

certyfikacja i szkoleniaStandardy, które określają właściwości produktów i towarów przygotowanych z myślą o osobach z alergiami i nietolerancjami są oczywiście ujęte w przepisach krajowych i obowiązują zarówno producentów celujących w odbiorcę z alergią, jak i tych u których alergeny mogą występować. Wśród wymagań takich jest choćby konieczność wyraźnego oznaczania alergenów na opakowaniach produktów spożywczych – nie oznaczenie faktu obecności nawet śladowych ilości orzechów, glutenu, zbóż, sezamu czy innych często stosowanych alergenów może wiązać się z wysokimi karami dla samego producenta i problemami dla nieświadomego ich obecności konsumenta. Wymagania dotyczące uzyskania Swiss Allergy Label są jednak znacznie bardziej rygorystyczne niż wymagania ustawowe, stanowiąc dla producentów spore wyzwanie i podnosząc dzięki temu ich zaangażowanie w dbałość o nawet najmniejsze szczegóły swoich działań wpływające na ostateczną jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Certyfikat Swiss Allergy Label jest uznawany już za wyznacznik jakości przez wiele sieci dystrybucyjnych, sprzedawców detalicznych i dystrybutorów. Zdobycie certyfikatu i etykiety dla swoich produktów jest więc jednym z najskuteczniejszych sposobów na wejście na rynek i sprzedaż produktów obok towarów konkurencyjnych, a jednocześnie wybicie się ponad konkurencję nie stosującą się do wytycznych certyfikacji Swiss Allergy Label. Certyfikat uznawany międzynarodowo to także okazja pojawienia się z produktami poza rynkiem lokalnym, a więc i rozwoju przedsiębiorstwa w zupełnie nowym kierunku.[2]

Proces certyfikacji Swiss Allergy Label – jak przygotować się do uzyskania certyfikatu?

W przeciwieństwie do popularnych i wysoce cenionych w wielu branżach certyfikatów ISO, które przyznawane są przez akredytowane jednostki certyfikujące po kompletnym procesie audytowym i analizie przedstawionej dokumentacji z wdrożonego systemu zarządzania, certyfikacja Swiss Allergy Label wymaga pozytywnego przejścia aż trzech etapów certyfikacyjnych. Szwajcarski Znak Alergii może być przyznany producentom i ich produktom dopiero po przejściu odgórnie określonego procesu certyfikacji z udziałem trzech niezależnych organów certyfikujących, których zgodność co do zasadności przyznania certyfikatu będzie podstawą do otrzymania przez producenta prawa do wykorzystywania etykiety Swiss Allergy Label.

Aby rozpocząć proces certyfikacji Swiss Allergy Label, producent powinien złożyć stosowny wniosek o certyfikację do wspomnianej wcześniej Service Allergy Suise (SAS). Wniosek ten zostanie przyjęty i przekazany do zatwierdzenia i weryfikacji dwóm niezależnym organom. W pierwszej kolejności wniosek wraz z dołączoną dokumentacją zostanie przebadany przez Naukową Radę Konsultacyjną, która oceni zasadność przyznania certyfikatu dla danego produktu lub usługi oraz sprawdzi, czy produkt ten spełnia niezbędne wymogi precyzyjnie określone przez SAS w ramach Swiss Allergy Label.

Po zakończeniu badania wniosku przez Naukową Radę Konsultacyjną, wniosek trafia do Medycznej Rady Konsultacyjnej, w ramach której komisja specjalistów decyduje, czy dana usługa bądź produkt mogą być stosowane przez osoby z alergiami lub nietolerancjami. Etap ten odbywa się również na podstawie przedłożonego wniosku i dokumentacji, a jego pozytywny wynik pozwala na przejście do trzeciego, najbardziej kluczowego etapu weryfikacji wniosku, w ramach którego certyfikat może zostać uznany lub odrzucony. certyfikacja

Ostatni etap procesu certyfikacji Swiss Allergy Label to zadanie dla akredytowanej jednostki certyfikującej powołującej niezależny organ audytorów sprawdzających zgodność produktów i usług danego producenta z wymogami SAS. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich etapów, które bazują wyłącznie na przedstawionej przez producenta dokumentacji i wniosku, etap wykonywany przez jednostki takie jak DNV GL opiera się na rzeczywistym audycie przeprowadzanym w zakładzie producenta przez niezależnego i przeszkolonego w kontekście Swiss Allergy Label i jej wymagań audytora. Sporządzony podczas głównego etapu badań raport jest dołączany do wniosku i dokumentacji dostarczonej przez producenta i zweryfikowanej na poprzednich etapach procesu certyfikacji, a następnie odsyłany do SAS przez kierownika systemu DNV GL SAS.[3]

Certyfikowanie żywności i produktów oddziałujących negatywnie z osobami cierpiącymi na alergie i nietolerancje może spowodować znaczące podniesienie poziomu jakości i bezpieczeństwa towarów dostępnych na rynku i w zasięgu ręki konsumentów. Uzyskanie certyfikatu Swiss Allergy Label wymaga oczywiście wprowadzenia drobnych zmian i modyfikacji w działaniach firmy tak, by wszystkie produkty spełniały zaostrzone wymagania samego certyfikatu, jednak biorąc pod uwagę korzyści jakie niesie za sobą pozyskanie etykiety poświadczającej o certyfikacie, zmiany te są jak najbardziej warte wprowadzenia.

[1] https://www.service-allergie-suisse.ch/en/the-swiss-allergy-label/?oid=10057&lang=en

[2] https://www.sqs.ch/en/services/products/swiss-allergy-label

[3] https://www.dnvgl.pl/news/czy-wiesz-czym-jest-swiss-allergy-label–142627