Geodeta jest osobą, która na co dzień zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych pomiarów i map. Bardzo często, geodeci współpracują z firmami budowlanymi. Usługi geodezyjne skupiają się na wykonywaniu ściśle zorganizowanych planów pod budowy różnych budynków, publicznych gmachów czy większych osiedli.

Podstawowe obowiązki, które wchodzą w skład zadań geodety, to:

  • Pomiar nieruchomości gruntowych,
  • Sporządzanie map,
  • Wykonywanie planów geodezyjnych.

Najbardziej opłacalnym jest ukończenie wyższych studiów geodezyjnych. Wyżej wymienione czynności mogą bowiem wykonywać osoby będące po technikum geodezyjnego. Różne są programy studiów geodezyjnych – zależy to bowiem od uczelni. Jednak, po 3,5 roku studiowania możemy uzyskać tytuł inżyniera, a po 5 latach, tytuł magistra inżyniera. Podczas studiów, zgłębiane są przede wszystkim zagadnienia z dziedzin matematyki, geografii oraz z fizyki. Dodatkowo, przyszli geodeci są zapoznawani z niezbędnymi programami, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu każdego geodety.

Jak zostać geodetą

Każdy, kto chce w przyszłości zostać geodeta, musi mieć odpowiednie wyniki z matury. Nie jest zbyt łatwo dostać się na studia geodezyjne – na jedno miejsce bowiem przypada aż 6 chętnych. Dodatkowo, każdy przyszły geodeta musi mieć co najmniej zadowalające wyniki z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i geografia. Warto także podkreślić, że przedmioty te są mile widziane w zakresie rozszerzonym.

Jeśli chodzi o rodzaj studiów, po których można uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu – są to geodezja oraz kartografia. Najczęściej, możemy liczyć na te kierunki na politechnikach, jednak nie brakuje ich również na uniwersytetach i innych wyższych uczelniach.

By uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu, należy odbyć co najmniej 3-letnią praktykę. W przypadku absolwenta technikum, konieczne jest odbycie 6-letniej praktyki. Po odbyciu praktyki, należy złożyć dokumenty do Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii:

  • Oświadczenie o niekaralności,
  • Opis praktyki,
  • Wszystkie prace wykonane podczas praktyk.

Po złożeniu dokumentów i po zatwierdzeniu ich przez Komisję, kandydat zdaje egzamin składający się z części ustnej i pisemnej. Egzamin ten kosztuje 500zł. W części pisemnej znajdują się pytania szczegółowe i ogólne.

Geodeci, według aktualnych danych, mogą zarabiać od 6 do 11 tysięcy złotych miesięcznie. Od czego jednak zależy wysokość ich zarobków? Otóż, istotne jest miejsce pracy danego geodety. Może to być samodzielna działalność, firma budowlana lub urząd. Dodatkowo, liczy się doświadczenie. Ilość przepracowanych lat ma ogromny wpływ na wysokość zarobków geodety. Poza tym, geodeci największą ilość zleceń otrzymują wiosną i latem. Ich praca odbywa się przede wszystkim w terenie.

Gdzie może pracować geodeta? – Miejsca pracy, w których koniecznie musi znaleźć się przynajmniej jeden geodeta, to np. urząd gminy/ powiatu. Wiedza geodety jest wzbogacana o różnorodne mapy okolic. W urzędzie, usługi geodety polegają na przekazywaniu informacji oraz udzielaniu zaświadczeń o terenie. Najczęściej, z usług geodety korzystają różne firmy oraz dla ludności czy mieszkańców gminy.

Poza urzędami, geodeta może również zatrudnić się w firmie budowlanej i w górnictwie. Jako świetny znawca map i terenów, geodeta może także zostać zatrudniony w wydawnictwie kartograficznym, którego główną funkcją jest tworzenie map. Nierzadko się zdarza, że geodeci znajdują zatrudnienie również w firmach poszukiwawczych. Geodeta ma wtedy szansę zostać członkiem zespołu poszukiwaczy ropy, gazu oraz złoża cennych surowców.

Artykuł powstał przy współpracy z www.geotim-elk.pl