Wiele osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej myślą o wzięciu dotacji z Unii Europejskiej. Dlatego warto dowiedzieć się więcej, na ten temat. Dowiedz się, co należy zrobić po otrzymaniu pieniędzy. 

Kto może otrzymać dotacje unijne?

Dotacje unijne są formą wsparcia finansowego, które przeznaczone jest dla przedsiębiorców z całej Unii Europejskiej. Taka pomoc cieszy się dużą popularnością nie tylko w Polsce, ale także wśród firm z innych krajów członkowskich. Osoby myślące o takiej pomocy mają dwie możliwości. Mogą skorzystać ze wsparcia kredytowego lub dotacji, czyli bezzwrotnej pomocy finansowej. O drugi rodzaj pomocy mogą ubiegać się osoby po 30 roku życia, które nie mają pracy. Pieniądze przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej dotyczą przede wszystkim bezrobotnych kobiet, niepełnosprawnych i osób, które ukończyły 45 rok życia. Placówkami, które pośredniczą w procesie związanym z wydawaniem pieniędzy wnioskującym, są Powiatowe lub Wojewódzkie Urzędy Pracy. 

Jak złożyć wniosek o dotację unijną?

Na początku trzeba zgłosić się do instytucji, która realizuje projekt unijny. Dzięki temu można pozyskać wszystkie najważniejsze informacje, takie jak na przykład termin złożenia wniosku czy też niezbędne załączniki. W dokumencie wpisuje się dane dotyczące wykształcenia, sytuacji materialnej i innych kwestii. Do formularza należy dołączyć biznesplan. Jest to ważne, ponieważ jest to główny czynnik, który zadecyduje o przyznaniu środków finansowych w postaci dotacji. 

wsparcie ue dla firm

Ile pieniędzy można otrzymać, jeśli chodzi o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wszystko zależy od konkretnego projektu. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi 40 tysięcy złotych. Można też skorzystać z tak zwanego wsparcia pomostowego. Jest to miesięczny wpływ w wysokości 1 tysiąca złotych. Takiego wsparcia udziela się na sześć miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach może to ulec wydłużeniu o następne sześć miesięcy. 

Co po otrzymaniu dotacji?

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymywana jest na podstawie umowy. Wskazuje ona warunki związane z wypłatą środków finansowych. Są tam też prawa i obowiązki beneficjenta. Zamieszczone są tam też warunki, które pozwalają na rozwiązanie umowy o dotację unijną. Osoba, która podpisuje umowę, w następnym kroku zakłada działalność gospodarczą, a także rachunek bankowy dla przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy pieniądze zostaną wykorzystane w ciągu kolejnych 30 dni, osoba otrzymująca dotacje ma obowiązek rozliczenia projektu. Przedsiębiorca przedstawia faktury i wnioski o płatność. 

Czy dotacje unijne trzeba zwrócić?

W każdej umowie o dotacje unijne zapisane są warunki, które trzeba spełnić, aby nie pojawiła się konieczność zwrócenia środków otrzymanych w ramach dotacji. Z założenia dotacje unijne stanowią pomoc bezzwrotną. Jednakże, jeśli ktoś nie wywiąże się z postanowień umowy, będzie musiał oddać uzyskane pieniądze. Jest to bardzo ważna sprawa, dlatego należy dokładnie zapoznać się z tymi warunkami. W przypadku dotacji unijnych muszą one być wykorzystane wyłącznie na cel określony w dokumentach.  Warto więc zdecydować się  na pomoc profesjonalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem dotacji.

Jakie dotacje w 2022 roku można uzyskać?

Przykładem dotacji w 2022 roku jest program Nowy Start. Jest to dofinansowanie, które wspiera przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Pieniądze można przeznaczyć na analizę przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w celu uniknięcia podobnego błędu. Środki z dotacji pomogą też przy przeszkoleniu pracowników i zmniejszeniu braków kadrowych. Innym przykładem jest program Poland Prize. Jest to dofinansowanie przeznaczone dla zagranicznych start’upów. Zasadniczym celem jest zachęcenie tych przedsiębiorstw do rozpoczęcia działalności w Polsce. Można tutaj otrzymać kwotę w wysokości 50 tysięcy złotych. Warto też powiedzieć kilka słów o projekcie Czyste Powietrze. Pomoc skierowana jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy decydują się na wymianę źródeł ciepła. Dotacja może wynieść nawet 79 tysięcy złotych.