Podstawowe badanie lekarskie przeprowadzane okresowo służy ocenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta i wykryciu ewentualnych nieprawidłowości.

Czemu służy podstawowe badanie lekarskie? 

Badania tego typu wykonywane są ponadto przez lekarzy medycyny pracy i mają na celu określenie stanu zdrowia pacjenta pod kątem zajmowanego stanowiska i wydanie orzeczenia dotyczącego zdolności pacjenta do pracy. Wizyta służy również stwierdzeniu, jaki wpływ na zdrowie danej osoby mogą mieć warunki pracy oferowane przez pracodawcę.

Przebieg podstawowego badania w gabinecie lekarskim

Każde podstawowe badanie w gabinecie lekarskim przebiega zgodnie z określonym schematem. W jego obrębie można wyróżnić kilka etapów.

  • Etap 1: Wywiad lekarski

Każda wizyta w gabinecie lekarskim rozpoczyna się od rozmowy z pacjentem. W sytuacji, gdy jest to pierwszy kontakt lekarza z danym pacjentem, rozmowa przybiera wymiar szczegółowego wywiadu lekarskiego. W jego trakcie padają zazwyczaj następujące pytania:

  • Czy pacjent cierpi na jakiekolwiek choroby przewlekłe?
  • Czy pacjent przyjmuje leki?
  • Jakie są choroby występujące w rodzinie pacjenta?
  • Czy pacjent przeszedł jakieś operacje? Jeśli tak – jakie?
  • Czy pacjent przeszedł jakiekolwiek urazy? Jeśli tak – jakie?
  • Czy pacjent posiada jakiekolwiek nałogi? 

Lekarz pyta również o powód wizyty i ewentualne dolegliwości doskwierające pacjentowi w ostatnim czasie.

  • Etap 2: Badanie przedmiotowe pacjenta 

Po zebraniu szczegółowych informacji na temat pacjenta w trakcie wywiadu lekarskiego, lekarz przystępuje do badania przedmiotowego polegającego na oglądaniu, dotykaniu, opukiwaniu i osłuchiwaniu. W jego skład wchodzi również tak zwane badanie palpacyjne sprowadzające się do omacywania pacjenta w celu określenia kształtu, rozmiaru, położenia oraz twardości danej struktury anatomicznej. Sprawdzeniu, szczególnie w badaniu z zakresu medycyny pracy, ulega bardzo często kręgosłup. Poza badaniem palpacyjnym lekarz wykonuje również pomiar ciśnienia tętniczego krwi pacjenta oraz osłuchuje klatkę piersiową przy pomocy stetoskopu.

  • Etap 3: Zlecenie dodatkowych badań 

Może się zdarzyć, że lekarz pierwszego kontaktu lub medycyny pracy w trakcie podstawowego badania stwierdzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań. W takiej sytuacji najczęściej zlecane jest wykonanie morfologii krwi oraz badań laboratoryjnych moczu. Niejednokrotnie lekarz pierwszego kontaktu lub medycyny pracy wypisuje również skierowanie do innego lekarza specjalisty – w wypadku medycyny pracy jest to bardzo często okulista.

  • Etap 4: Wydanie opinii oraz/lub postawienie diagnozy 

Ostatnim etapem wizyty w gabinecie lekarskim w celu wykonania podstawowych badań jest postawienie diagnozy przez lekarza oraz, w wypadku medycyny pracy, wydanie opinii dotyczącej zdolności do wykonywania przez pacjenta pracy na danym stanowisku.

Zakres badań wykonywanych w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim

Poza standardowymi badaniami wykonywanymi podczas wizyty w gabinecie w postaci osłuchania klatki piersiowej oraz zmierzenia ciśnienia tętniczego pacjenta, lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badań dodatkowych. W wypadku medycyny pracy ich zakres zależy przede wszystkim od stanowiska pracy pacjenta oraz zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków jemu przynależnych.

Obejmuje konsultacje i badania okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne i kardiologiczne, a także szereg innych. Elementem podstawowego badania w gabinecie lekarskim może być również badanie piersi, które powinno być regularnie wykonywane u wszystkich kobiet po trzydziestym piątym roku życia, a także badanie per rectum zalecane wszystkim pacjentom po czterdziestym piątym roku życia.

parawan medyczny

Komfort pacjenta w trakcie podstawowego badania w gabinecie lekarskim

Badania w gabinecie lekarskim wiążą się zazwyczaj z koniecznością zdejmowania ubrania przez pacjenta. By zapewnić pacjentowi największy możliwy komfort, konieczne jest zapewnienie mu przestrzeni, w której będzie niewidoczny dla osób postronnych lub innych przedstawicieli personelu medycznego mogących wejść do gabinetu w trakcie badania.

Do wydzielenia fragmentu gabinetu lekarskiego lub pokoju zabiegowego w celu stworzenia strefy intymnej pacjenta najlepiej nadaje się pojedynczy parawan medyczny. Ten element wyposażenia gabinetu pozwala pacjentowi poczuć się swobodnie i w dogodnych warunkach przebrać się bądź przygotować do zabiegu. Pełni również funkcję ochronną przed zarazkami i wirusami, stanowiąc barierę dla drobnoustrojów przenoszonych drogą kropelkową.

Ze względu na swoją użyteczność pojedynczy parawan medyczny stanowi podstawowe wyposażenie wszystkich gabinetów lekarskich, a także sal szpitalnych.