Ochrona danych osobowych jest niezwykle ważna zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które dysponują dużym zbiorem informacji na temat konkretnych osób fizycznych lub jednostek. Bezpieczeństwo informacji jest wyjątkowo istotne, a niedotrzymanie określonych zasad może powodować negatywne zjawiska, które wpłyną na status całego przedsiębiorstwa. Bardzo często nieprawidłowa ochrona danych osobowych może wpłynąć na problemy z uruchamianiem nowych usług, pojawieniem się spadków sprzedaży czy mniejszym zainteresowaniem klientów oraz umocnieniem się konkurentów na rynku. Mimo, że aspekty te mogą być pozornie nie związane z ochroną danych osobowych w dużej mierze aspekt ten wpływa na tak podstawowe parametry i wyniki finansowe spółek.

Rozporządzenie RODO a norma ISO 27001

Z nadejściem maja roku 2018 Unia Europejska wdrożyła rozporządzenie RODO czyli Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie to dotyczy niemal każdej firmy, która w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, a działania te są obecne niemal w każdej działalności. Dane osobowe są magazynowane poprzez bazy mailingowe, adresy, osoby zapisane na newsletter, umowy z prywatnymi odbiorcami, identyfikatory osób korzystających ze sklepów internetowych, a nawet dane pracowników.

RODO wprowadza zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych poprzez konieczność aktywnego zabiegania przez każdą organizację o ochronę prywatności na każdym etapie przetwarzania zgromadzonych informacji na temat osób fizycznych oraz wszelkich jednostek. Niezastosowanie się przedsiębiorstw do wymagań RODO grozi ogromnymi karami pieniężnymi, które mogą sięgać nawet 20 milionów euro bądź 4% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Warto jednak wiedzieć, że podstawą, która pozwoli na spełnienie wymagań stawianych przez RODO jest norma ISO 27001, która wypełnia bazowe wymagania i  jest dobrym punktem wyjścia do osiągnięcia wytycznych technicznych oraz operacyjnych odnośnie zapobiegania naruszenia ochrony danych.

Jakie zagrożenie niesie ze sobą niedostateczna ochrona danych osobowych?

Do podstawowych zagrożeń jakie są związane z bezpieczeństwem danych osobowych zalicza się nieprzestrzeganie zasad ochrony poprzez pracowników na przykład poprzez niewłaściwą ochrona haseł, niewłaściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń i urządzeń i dokumentów, a także niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu IT oraz oprogramowania przed wyciekiem bądź utratą danych.

Obecnie coraz częściej słyszy się o sytuacjach, w których informacje na temat danych osób zostały wykradzione poprzez incydenty hakerskie, dlatego ochrona danych osobowych zwłaszcza w kwestii niematerialnych baz jest niezwykle istotna. Incydenty związane z narażeniem ochrony danych osobowych mogą być również niecelowe bądź przypadkowe na przykład poprzez nieprawidłowe zaadresowanie korespondencji elektronicznej lub nie ukrywanie adresów mailowych przy wysyłce masowej.

W momencie, gdy w przedsiębiorstwie doszło do negatywnego aktu, firma jest zobowiązana do podjęcia konkretnych działań, których celem będzie zminimalizowania skutków naruszenia ochrony danych.

Do działań zaliczane jest ustalenie zakresu i przyczyny zagrożenia, zainicjowanie działań dyscyplinarnych, wyznaczenie działań zmierzających do wyeliminowania podobnych zagrożeń w przyszłości oraz udokumentowanie w postępowaniu.

stop symbol

Usługi firmy outsourcingowych w kwestii bezpieczeństwa firmy

Skuteczne wdrożenie oraz osiągnięcia konkretnych certyfikatów zazwyczaj wprowadzane jest do firmy poprzez korzystanie z usług firmy zewnętrznej. Firmy zajmujące się oferowaniem usług informatycznych we Wrocławiu są w stanie zagwarantować działania z zgodne z wytycznymi stawianymi w normach, dzięki czemu przedsiębiorstwo ma pewność, że nie jest narażone na ryzyko kary pieniężnej, a wszelkie stawiane wymagania zostały wypełnione.

Warto pamiętać, że ochrona bazy danych osobowych leży w kwestii przedsiębiorców. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo mają oni pewność co do prawidłowego funkcjonowania całej spółki, dobrej relacji z klientami co przełoży się również na budowanie pozytywnego wizerunku firmy i zaufania. Firma outsourcingowa pomaga uzyskać certyfikat ISO 27001, który zapewnia zgodność z RODO.

Firmy zewnętrzne w ramach projektu wdrożenia zapewniają również treści do samodzielnego opracowania przez przedsiębiorstwo, przeprowadzają odpowiednie szkolenia pracowników oraz całego personelu, które w kompleksowy sposób wpływa na zmiany odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych.

Spełnienie wytycznych gwarantuje poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, a także wyeliminowanie możliwości pojawienia się negatywnych incydentów, w postaci utraty bądź wykradzenia czy modyfikacji posiadanych informacji na temat danych osób fizycznych bądź jednostek.