Zacznijmy od określenia sylwetki idealnego kandydata na detektywa. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności detektywistycznej, muszą oni spełnić szereg wytycznych.

Licencja dla agenta – co i jak

Musi być to osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego UE, która przekroczyła wiek 21 lat.

Taka osoba musi uzyskać co najmniej średnie wykształcenie i posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Bardzo istotną kwestią jest niekaralność takiego kandydata, nawet nie może być prowadzone przeciwko niemu żadne postępowanie karne, również w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku nie może być zwolniony dyscyplinarnie z jakichkolwiek służb mundurowych.

Osoba starająca się o taką licencję musi uzyskać pozytywną opinię od komendanta powiatowego policji, a następnie pozytywną opinię lekarza psychiatry który zaświadczy o pełnej poczytalności kandydata.

Egzamin detektywistyczny

Jeżeli spełnimy te wszystkie warunki, możemy złożyć wniosek o uzyskanie licencji i wpłacić stosowną opłatę. Kolejnym etapem jest egzamin, składający się z części teoretycznej, praktycznej i ustnej. Przed egzaminem należy przyswoić wiedze dotyczącą prawa konstytucyjnego, ustrojowego, a także informacje na temat organizacji i funkcjonowania organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości, ochrony danych osobowych itd. Ponadto wymagane są zagadnienia związane z prawem cywilnym, procesowym, karnym, zagadnienia dotyczące kryminalistyki, kryminologii i wiedzy dotyczącej zawodu detektywa. Takie egzaminy są organizowane co 4 miesiące przez komendy policji.

top-secret

Zdobycie licencji detektywa nie sprawi, że nagle zostaniemy kimś innym. Praca detektywa to nie sama przyjemność. Detektyw bardzo często udaje, kłamie, robi coś nieetycznego czy przenika do środowisk, za którymi nie przepada.

Na egzamin trzeba się zapisać najpóźniej miesiąc przed wyznaczonym terminem, opłata wynosi niecałe 590zł. Jeżeli zdamy egzamin pozytywnie, licencja zostanie wydana przez komendanta wojewódzkiej policji w formie decyzji administracyjne. To nie koniec wydatków, opłata za licencję wynosi około 1460zł. Sama licencja zawiera wszystkie dane detektywa, wraz z jego zdjęciem i numerem identyfikacyjnym. Każdy detektyw ma obowiązek okazywania licencji w wymaganych sytuacjach oraz regularnego poddawania się psychologicznym badaniom kontrolnym.

Detektyw a trzymanie się prawa

Taką licencję jest trudno zdobyć, ale niestety można ją też łatwo stracić. Dochodzi do tego gdy detektyw traci zdolność do wykonywania czynności pranych, dopuścił się przestępstwa lub nie otrzymał pozytywnych badań lekarskich. Sama licencja może zostać również zawieszona, w takich sytuacjach jak np. wszczęcie postępowania karnego przeciw jej posiadaczowi. Decyzję o zawieszaniu lub odebraniu licencji podejmuje ten sam organ, który ja wydał czyli komendant wojewódzkiej policji.