Praca kierowcy wiąże się z koniecznością wykonywania wielu różnych czynności, które nie zawsze związane są z samym prowadzeniem pojazdu. Wszystkie te obowiązki zaliczają się do czasu pracy kierowcy, który według prawa podlega ścisłym ograniczeniom. Każdy kierowca zajmujący się realizacją transportu drogowego musi stosować się do tych przepisów, tak samo jak pracodawca, który go zatrudnia.

W przypadku złamania obowiązujących zasad, zarówno na kierowcę jak i jego pracodawcę, nałożona może zostać kara pieniężna, której wysokość określa taryfikator. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy to kierowca może w pełni legalnie wydłużyć swój czas pracy bez ponoszenia w związku z tym żadnych konsekwencji. Warto więc wiedzieć kiedy można z tego skorzystać, o ile czas pracy może zostać wydłużony i jak w takiej sytuacji wygląda rozliczenie czasu pracy kierowcy?

W jakich sytuacjach możliwe jest wydłużenie czasu pracy kierowcy?

Regulacje dotyczące czasu pracy kierowców mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo na drogach, dlatego też przepisy tak szczegółowo określają wszelkie limity i zasady w tym zakresie. W ciągu doby, czyli nieprzerwanego okresu 24 godzin liczonego od momentu rozpoczęcia pracy, kierowca może prowadzić pojazd przez nie więcej niż 9 godzin. Istnieją jednak pewne wyjątki kiedy ten czas może być wydłużony do 10 godzin, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Oprócz tego kierowca może również przekroczyć swój czas pracy lub skrócić czas odpoczynku bez ponoszenia w związku z tym żadnych konsekwencji, powołując się na art. 12 rozporządzenia 561/2006. Skorzystanie z tego wyjątku możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dodatkowy czas pracy potrzebny jest do tego, aby dojechać pojazdem w odpowiednie miejsce postoju, co jest niezbędne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo przewożonym osobom, ładunkowi oraz samemu pojazdowi. Zastosowanie tego przepisu w prawidłowy sposób, pozwala w wielu sytuacjach uniknąć kary za przekroczenie czasu pracy i dotrzeć do bezpiecznego miejsca postoju lub odpoczynku. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, kierowca musi odręcznie wskazać powody takiego odstępstwa na wykresówce urządzenia rejestrującego jego pracę, na wydruku z tego urządzenia lub na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na bezpieczny postój.

Bardzo ważną kwestią jest również to, że z wyjątku tego kierowca może skorzystać tylko wtedy, gdy przekroczenie czasu pracy nie zagraża bezpieczeństwu drogowemu. Z tego względu korzystając z tej możliwości, trzeba to robić w sposób odpowiedzialny, ponieważ przekroczenie czasu pracy np. o kilka godzin, na pewno nie należy do bezpiecznych rozwiązań.

O ile czas pracy kierowcy może zostać wydłużony?

W przypadku wydłużenia czasu pracy kierowcy, w zakresie jednej doby, możliwe jest prowadzenie pojazdu przez maksymalnie 10 godzin, nie więcej niż dwa razy w tygodniu. W tym przypadku jest to więc możliwość dwukrotnego wydłużenia czasu pracy o jedną godzinę.

W przypadku, gdy konieczne jest przekroczenie czasu pracy w celu dojechania w bezpieczne miejsce postojowe, kierowca może powołać się na art. 12 rozporządzenia 561/2006, który pozwala na odstępstwa od przepisów dotyczących czasu pracy lub też przerw od jazdy, ale tylko w sytuacji, gdy nie zagraża to bezpieczeństwu i jest konieczne, aby takie bezpieczeństwo zapewnić. Nie ma w tym przypadku ściśle określonego czasu, o jaki można przekroczyć obowiązujące limity, jednak warto pamiętać, że jest to opcja stworzona do nagłych sytuacji, która ma na celu zadbanie o bezpieczeństwo na drodze, dlatego nie należy jej nadużywać.

Jak w sytuacji wydłużenia czasu pracy kierowcy wygląda jego rozliczenie?

Czas pracy kierowcy podlega ścisłym przepisom prawnym, które są regularnie kontrolowane. W tym celu w każdym pojeździe służącym do realizowania transportu drogowego zamontowane są specjalne urządzenia rejestrujące, czyli tzw. tachografy. Ich zdaniem jest rejestrowanie wszelkich parametrów pojazdu, przebytej trasy oraz czasu pracy kierowcy.

transport

To właśnie na podstawie danych zebranych przez to urządzenie prowadzi się ewidencję czasu pracy kierowców w danej firmie transportowej. W sytuacji gdy czas ten zostanie przekroczony, kierowca może powołać się na art. 12 rozporządzenia 561/2006. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, musi odnotować przyczynę przekroczenia dopuszczalnych limitów czasu pracy na tachografie lub wykresówce. Rozliczenia czasu pracy kierowców w takiej sytuacji prowadzone jest w oparciu o dane z tachografie i wszelkie dodatkowe adnotacje wykonane przez kierowcę.