VDA 6.3 to standard, który cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. W tym artykule przybliżymy jego charakterystykę oraz wskażemy, dlaczego warto się z nim zapoznać.

Czym jest VDA 6.3?

VDA 6.3 to norma jakości, która została opracowana przez niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego – Verband der Automobilindustrie (VDA). Norma ta jest wyrazem zaawansowanego podejścia do zarządzania jakością, skoncentrowanego na procesach produkcyjnych i usługowych. VDA 6.3 zakłada, że aby osiągnąć najwyższą jakość produktu, nie tylko musisz skupić się na końcowym produkcie, ale przede wszystkim na procesach, które prowadzą do jego powstania. Dlatego norma ta zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zarządzania projektami, analizy ryzyka, monitorowania jakości, audytów czy oceny dostawców. To kompleksowe podejście do jakości sprawia, że VDA 6.3 jest jednym z najbardziej cenionych standardów w branży motoryzacyjnej i poza nią.

Na czym polega VDA 6.3?

Norma ta skupia się na systematycznym podejściu do oceny i doskonalenia procesów produkcyjnych oraz powiązanych z nimi usług. Zakłada ona, że poprzez odpowiedni nadzór i ciągłe doskonalenie procesów można osiągnąć nie tylko wyższą jakość produktów, ale również zwiększyć efektywność produkcji.

Kogo dotyczy VDA 6.3?

Chociaż początkowo norma VDA 6.3 była skierowana do przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego, jej uniwersalne zasady znalazły zastosowanie w wielu innych branżach. Norma ta jest dedykowana przede wszystkim dla dostawców oraz producentów, którzy chcą dążyć do ciągłego doskonalenia jakości swoich produktów i usług. W praktyce oznacza to, że każda firma, niezależnie od wielkości czy branży, pragnąca podnieść standardy jakości, zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić relacje z klientami, powinna rozważyć wdrożenie VDA 6.3. Co więcej, wiele globalnych firm motoryzacyjnych wymaga od swoich dostawców certyfikacji w zakresie VDA 6.3, co czyni tę normę nie tylko standardem jakości, ale również kluczem do współpracy z wieloma liderami rynku motoryzacyjnego.

Z jakich podpunktów się składa?

VDA 6.3 dzieli się na różne moduły i podpunkty, które skupiają się na różnych aspektach jakości, od planowania projektu, przez realizację, aż po obsługę posprzedażową. W skład tej normy wchodzą m.in.:

 • Zarządzanie projektem
 • Procesy planowania jakości
 • Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja procesów produkcyjnych
 • Ocenianie dostawców
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Monitorowanie i doskonalenie jakości

Co to jest audyt VDA 6.3?

Audyt VDA 6.3 to specjalistyczna ocena procesów i działań organizacji pod kątem zgodności z założeniami tej normy. Jest to narzędzie, które pozwala na identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy oraz wskazuje, gdzie warto skupić swoje działania doskonalące.

Czy i kiedy warto go przejść?

Decyzja o przejściu audytu VDA 6.3 jest kwestią strategiczną dla wielu przedsiębiorstw. Kluczowe jest zrozumienie, że audyt taki jest nie tylko formalnością, ale przede wszystkim narzędziem do głębokiej introspekcji i identyfikacji obszarów do poprawy w firmie.

 • Potrzeby biznesowe: Jeśli firma działa w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza jako dostawca dla niemieckich producentów samochodów, audyt VDA 6.3 może być wymogiem dla nawiązania lub kontynuowania współpracy. Wielu liderów tej branży uważa certyfikację w zakresie VDA 6.3 za potwierdzenie, że dostawca jest godny zaufania i że jest w stanie dostarczyć produkty najwyższej jakości.
 • Doskonalenie jakości: Nawet jeśli audyt nie jest wymogiem kontraktowym, może stanowić wartościowe narzędzie w dążeniu do doskonałości operacyjnej. Proces audytu pozwala na identyfikację słabych punktów w procesach produkcji, zarządzaniu jakością czy relacjach z dostawcami.
 • Konkurencyjność na rynku: W dzisiejszym środowisku biznesowym jakość jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie na rynku. Posiadanie certyfikacji VDA 6.3 może być znaczącą przewagą konkurencyjną, otwierającą drzwi do nowych kontraktów i klientów.
 • Zaangażowanie zespołu: Proces przygotowania do audytu i jego przejście może być także świetnym narzędziem do zwiększenia zaangażowania zespołu. Wspólne dążenie do celu i praca nad doskonaleniem procesów mogą wzmacniać ducha zespołowego i kulturę ciągłego doskonalenia w firmie.

Warto przejść audyt VDA 6.3 nie tylko wtedy, gdy jest to wymogiem biznesowym, ale również wtedy, gdy firma pragnie podnieść jakość swojego działania, zwiększyć konkurencyjność na rynku oraz wzmocnić zaangażowanie swojego zespołu. Decyzja o poddaniu się audytowi powinna być więc wynikiem analizy korzyści, jakie może przynieść organizacji, a nie tylko reakcją na zewnętrzne wymogi.

Szkolenia w zakresie VDA 6.3

Coraz więcej firm decyduje się na szkolenie VDA 6.3 dla swoich pracowników. Takie szkolenia pozwalają na zrozumienie założeń normy, przygotowanie się do audytu oraz nabycie umiejętności niezbędnych do wdrażania zmian w organizacji.

szkolenie

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

 1. Zrozumienie normy: Szkolenia pozwalają na głębokie zrozumienie założeń VDA 6.3 oraz na poznanie najlepszych praktyk związanych z jej wdrażaniem.
 2. Praktyczne umiejętności: Uczestnicy szkoleń uczą się, jak praktycznie stosować założenia normy w codziennej pracy.
 3. Przygotowanie do audytu: Dzięki szkoleniu pracownicy są lepiej przygotowani do przejścia audytu VDA 6.3, co zwiększa szanse na jego pomyślne przejście.

Podsumowując, VDA 6.3 to standard, który przynosi realne korzyści dla organizacji. Jeżeli jesteś zainteresowany poprawą jakości w swojej firmie, warto rozważyć wdrożenie tej normy oraz skorzystanie z dedykowanych szkoleń.