Bezpieczeństwo to kwestia bardzo ważna dla każdego człowieka. Nic więc dziwnego, że obecnie stosuje się tak wiele różnego rodzaju rozwiązań, które pomagają zwiększyć to bezpieczeństwo w bardzo prosty i skuteczny sposób. Można tutaj wymienić z pewnością monitoring wizyjny, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu i wiele innych rozwiązań, które pomagają chronić ludzi i mienie na danym terenie lub obiekcie chronionym.

Tego typu rozwiązania oparte są na nowych technologiach, ale warto pamiętać, że oprócz tego istnieją również inne bardziej tradycyjne formy ochrony. Do takich rozwiązań zalicza się z pewnością patrol interwencyjny, który jest niezbędny wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem i niezbędna oprócz standardowych systemów ochrony jest również grupa wyspecjalizowanych ochroniarzy, który mogą szybko zareagować, gdy jest to potrzebne. Warto więc wiedzieć czym zajmuje się patrol interwencyjny, jak wygląda praca w patrolu interwencyjnym oraz jakie obowiązki i uprawnienia ma taki patrol?

Czym zajmuje się patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny to jedna ze skuteczniejszych form ochrony mienia oraz osób. Stosując tę formę ochrony, można mieć gwarancję zabezpieczenia majątku, jak i osób znajdujących się na danym terenie lub obiekcie objętym ochroną. Mianem patrolu interwencyjnego określa się grupę przynajmniej dwóch odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników firmy ochroniarskiej. Patrol ten jest w gotowości całą dobę lub przez inny określony czas i reaguje on na wszelkie wezwania płynące czy to z różnego rodzaju systemów alarmowych, czy też ze strony osób lub innych ochroniarzy przebywających na danym terenie. Z uwagi na to, że patrol interwencyjny może posiadać broń palną, osoby na tym stanowisku muszą posiadać odpowiednie pozwolenia, aby taką broń nabyć i móc ją użytkować w czasie pełnienia obowiązków wynikających z obejmowanego przez nich stanowiska.

Jak wygląda praca w patrolu interwencyjnym?

Patrol interwencyjny jest wyspecjalizowaną grupą ochroniarzy o odpowiednich umiejętnościach, którzy mogą posiadać i używać broń palną podczas swojej pracy. Zazwyczaj odpowiadają oni na wezwania w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, takich jak np. kradzieże, włamania, napady, akty wandalizmu, pobicia i inne tego typu niebezpiecznie sytuacje spowodowane przez inne osoby na danym terenie objętym ochroną. Zazwyczaj patrol interwencyjny jest ostatnią formą ochrony w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Z tego względu podejmują oni działanie zazwyczaj wtedy, gdy standardowe sposoby i zabezpieczenia okazują się niewystarczające i niezbędna staje się bezpośrednia interwencja ze strony pracowników ochrony.

ochrona

Obowiązki i uprawnienia patrolu interwencyjnego

Pracę patrolu interwencyjnego regulują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania, oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Z przepisów tych wynika, że patrol interwencyjny może być uzbrojony w broń następującego rodzaju: pistolety kaliber 6 – 12 mm, karabinki kaliber 5,45 – 7,62 mm, strzelby gładkolufowe o kalibrze wagomiarowym 12 oraz paralizatory o przeciętnej wartości prądu większej niż 10 mA. Patrol ten może korzystać zarówno z różnych środków przymusu bezpośredniego, siły fizycznej, jak i w ostateczności również z broni palnej. Głównymi obowiązkami patrolu interwencyjnego jest zabezpieczanie majątku oraz ludzi, których zdrowie i życie mogą być z różnych przyczyn zagrożone. Jest to więc forma ochrony, która jest najskuteczniejsza i stworzona została do szybkiego i niezawodnego działania w najbardziej kryzysowych sytuacjach.

Pracownicy patrolu interwencyjnego mają prawo do pojmania osób łamiących prawo, a także do ochrony świadków danego zdarzenia lub też do zabezpieczenia obszaru interwencji do momentu przyjazdu policji. W wielu sytuacjach patrol ten współpracuje z policją lub innymi służbami po to, aby jak najskuteczniej chronić ludzi i mienie. Wymaga to oczywiście odpowiednich uprawnień, wiedzy i umiejętności, dlatego też nie każdy może zostać pracownikiem patrolu interwencyjnego. Osoby tworzące tę grupę muszą doskonale znać przepisy regulujące ochronę mienia i osób oraz wiedzieć, jakie mają obowiązki i uprawnienia w sytuacji zagrożenia.