Inflacja stanowi zjawisko rynkowe, o którym szczególnie głośno w ostatnich miesiącach. Obawy związane z jej negatywnymi skutkami na domowy budżet Polaków są jak najbardziej uzasadnione.

Czy istnieją sposoby, by uchronić swoje oszczędności przed inflacją?

Czym jest inflacja?

Przez inflację rozumie się wzrost poziomu cen w gospodarce, który wpływa na zmianę realnej siły nabywczej pieniądza. Oznacza to tyle, że oszczędności zgromadzone na kontach bankowych w sposób systematyczny tracą na wartości – nie zmieniają się same kwoty, tylko znacząco maleje liczba dóbr i usług, które można za tę samą kwotę kupić.

Zgodnie z danymi NBP inflacja w Polsce w lipcu wyniosła 5%, co może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa kapitału zgromadzonego przez obywateli. W okresie wysokiej inflacji niewskazane jest przechowywanie oszczędności w postaci gotówki oraz depozytów bankowych, nieopłacalne są również fundusze obligacji. By skutecznie ochronić swoje pieniądze przed utratą wartości, warto zastanowić się nad alternatywnymi sposobami ich lokowania.

Metody ochrony oszczędności podczas rosnącej inflacji

Inflacja wywiera negatywny wpływ na oszczędności, dlatego nie należy jej bagatelizować. W celu ochrony zgromadzonego kapitału wskazane jest inwestowanie, które umożliwia odejście od pieniądza. Ekonomiści badający zjawisko inflacji wytypowali kilka sposobów na ochronę oszczędności przed utratą wartości.

  • Zakup akcji giełdowych

Inwestycja zgromadzonego kapitału w akcje giełdowe dużych, ugruntowanych na rynku spółek wypłacających dywidendy to jedno z rozwiązań polecanych osobom obawiającym się negatywnego wpływu inflacji na oszczędności.

  • Zakup metali szlachetnych 

Zakup metali szlachetnych, przede wszystkim złota i srebra, stanowi stosunkowo pewny sposób na ucieczkę od pieniądza i ochronę zgromadzonego kapitału przed inflacją.

  • Inwestycja w obligacje skarbowe indeksowane poziomem inflacji 

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy obligacji, obligacje skarbowe indeksowane poziomem inflacji stanowią stosunkowo pewne zabezpieczenie oszczędności przed utratą wartości.

  • Inwestycja w nieruchomości 

Inwestycja w nieruchomości – mieszkania, domy i grunty – to doskonały sposób na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału przed inflacją. Pozwala na uniknięcie strat, często generuje również dodatkowe zyski.

Zalety inwestowania w nieruchomości 

Inwestowanie w nieruchomości to sposób na uniknięcie negatywnych skutków inflacji. Stanowi przy tym najpopularniejszą formę lokowania kapitału w Polsce. Jest to spowodowane licznymi zaletami związanymi z inwestowaniem w nieruchomości, wśród których można wymienić:

  • Niski poziom ryzyka 

Inwestowanie w nieruchomości wiąże się z niskim poziomem ryzyka z kilku powodów. Przede wszystkim każda nieruchomość stanowi namacalny byt fizyczny, co daje jej pewną przewagą nad bytami wirtualnymi w postaci na przykład akcji giełdowych. Niskie ryzyko związane jest również z cenami domów i mieszkań, które wciąż przejawiają tendencje wzrostowe. Spadek wartości nieruchomości do zera jest praktycznie niemożliwy nawet w sytuacji całkowitego zniszczenia (pod warunkiem, że właściciel posiada stosowne ubezpieczenie).

  • Możliwość powiększenia kapitału 

Zainwestowanie kapitału w nieruchomości nie tylko chroni przed inflacją, lecz daje również możliwość jego powiększenia. Jest to wynikiem rosnącej wartości domów, mieszkań oraz działek budowlanych, która sprawia, że potencjalny zysk generowany przez sprzedaż nieruchomości jest znacznie większy od inwestycji w długoterminowe lokaty.

nowe inwestycje na wilanowie

Posiadanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego umożliwia właścicielowi także czerpanie zysków z wynajmu – powszechną praktyką jest wynajem długoterminowy lub wynajem na pokoje; mieszkania i domy cechujące się strategicznym położeniem są również często wynajmowane krótkoterminowo. Korzyści z wynajmowania nieruchomości są szczególnie duże w miastach uniwersyteckich i największych miastach Polski, takich jak na przykład Warszawa.

  • Zabezpieczenie dla dalszych inwestycji

Nieruchomości stanowią zabezpieczenie dla kredytu i umożliwiają zaciąganie kolejnych kredytów na dobrych warunkach, co zapewnia fundusze na dalsze inwestycje i ułatwia pomnażanie kapitału.

Nowe inwestycje na Wilanowie w nieruchomości to niewątpliwie jeden z pewniejszych i dających możliwość zwiększenia kapitału sposobów na zabezpieczenie oszczędności przed działaniem inflacji. Z negatywnymi skutkami spadku wartości pieniądza najlepiej walczyć poprzez dywersyfikację inwestycyjną polegającą na podzieleniu funduszy pomiędzy kilka możliwości inwestycyjnych.

W dbaniu o stan oszczędności niezwykle istotne są również cierpliwość i uważne obserwowanie i analizowanie sytuacji gospodarczej zarówno w kraju, jak i na świecie.