Poważnym problemem w Polsce jest jakość powietrza, szczególnie w okresie od jesieni do zimy, gdy wszyscy zaczynają palić w piecach. Źródłem zanieczyszczeń są głównie domowe piece, które emitują do atmosfery szkodliwe substancje powodujące wiele różnych chorób, przede wszystkim: udary, zawały serca, nowotwory płuc i choroby krążeniowe. Rozwiązaniem tej trudnej, a może nawet katastrofalnej sytuacji, jest program rządowy „Czyste Powietrze”, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego oddziały wojewódzkie. Ma on trwać dziesięć lat i doprowadzić do ograniczenia emisji pyłów i zanieczyszczeń, pochodzących z domów jednorodzinnych, których właścicieli nie stać na wymianę przestarzałych pieców oraz ocieplenie budynków mieszkalnych.

Dotacje unijne, krajowe na wymianę pieca

W ramach programu „Czyste powietrze” złożono niemal 200 tysięcy wniosków, które opiewają na łączną kwotę ponad trzech miliardów złotych. Można wobec tego stwierdzić, że cieszy się on dużą popularnością. Jego beneficjenci uzyskali niebagatelną sumę ponad ośmiuset milionów złotych. Środki finansowe na wymianę starego pieca można pozyskać również od samorządów. Niektóre z miast oferują nawet korzystniejsze warunki dotacji niż rządowy program „Czyste Powietrze”. Niezwykle korzystną dla właścicieli domów jednorodzinnych sytuacją jest możliwość łączenia wsparcia rządowego z samorządowym i pozyskanie środków z dwu źródeł, na przykład na wymianę pieca od władz lokalnych, a termomodernizację budynku w ramach programu rządowego.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, a także do właścicieli wydzielonych w nich lokali mieszkalnych posiadających odrębną księgę wieczystą. Otrzymać ją można nie tylko na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w postaci starych pieców, ale również na termomodernizację budynku. Program przewiduje podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania. W pierwszym przypadku można otrzymać maksymalnie do 30 tysięcy złotych, a w drugim do 37 tysięcy.

Program czyste powietrze - dotacje

Podstawowy poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania mogą uzyskać osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. W tym poziomie przewiduje się trzy warianty.

W pierwszym z nich inwestycja będzie polegała na wymianie „kopciucha” i montaż pompy ciepła typu powietrze – woda lub gruntowej dla celów ogrzania pomieszczeń lub ogrzewania i wody. W ramach dotacji można również dokonać zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania, również kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej, a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymienić okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplić przegrody budowlane. Na wymienione wyżej działania można uzyskać 25 tysięcy złotych w przypadku rezygnacji z instalacji fotowoltaicznej i 30 tysięcy wtedy, gdy inwestycja obejmuje również montaż takiej instalacji.

Natomiast w wariancie drugim można dokonać demontażu „kopciucha” i założenie nowej instalacji na przykład gazowej. Kwota dotacji opiewa na 20 tysięcy bez fotowoltaiki i  25 tysięcy z tego rodzaju instalacją.

W wariancie trzecim inwestycja dotyczy zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, okien i wszelkich ekspertyz potrzebnych przy wykonywaniu tego rodzaju działań. Dotacja będzie wynosiła w tym przypadku 10 tysięcy złotych.

Rozszerzony poziom dofinansowania

Rozszerzony poziom dofinansowania dotyczy beneficjentów, których dochód na miesiąc nie przekracza 1400 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 złotych w jednoosobowym. Jeśli beneficjent jest właścicielem firmy, to jej dochody nie mogą przekraczać trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. W przypadku rozszerzonego poziomu dofinansowania wyróżniono dwa warianty.

W pierwszym z nich przewiduje się demontaż kopciucha i kupno nowego ogrzewania w postaci na przykład kotłowni gazowej lub instalacji centralnego ogrzewania, na przykład kolektorów słonecznych, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, okien oraz dokumentacji tych czynności. Maksymalna dotacja wyniesie tu 32 tysiące złotych bez fotowoltaiki, a 37 tysięcy z instalacją fotowoltaiczną.

W wariancie drugim można dokonać zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych wraz z dokumentacją wszystkich działań. Maksymalna dotacja wyniesie tu 27 tysięcy na pompę ciepła, 6 tysięcy na nowy kocioł węglowy, czy 15 tysięcy na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Osoby ubiegające się o dotacje z programu „Czyste Powietrze” powinny złożyć wniosek do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na terenie, na którym położony jest budynek z wymaganymi załącznikami.

Aby zadbać o zdrowie, warto skorzystać z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.