Szybko zmieniające się przepisy prawne są problematycznym aspektem zwłaszcza dla przedsiębiorców, gdyż ich nieprzestrzeganie może wiązać się z koniecznością pokrycia wysokich kar pieniężnych. Prowadząc działalność gospodarczą szczególnie ważna staje się znajomość przede wszystkim prawa gospodarczego oraz administracyjnego. Obecnie obserwujemy rosnący rynek niemal każdej branży – powstaje coraz więcej firm świadczących bardzo często podobne usługi. W związku z trudnościami jakie pojawiają się w zakresie aspektów prawnych wiele działalności decyduje się na skorzystanie z usług prawników lub kancelarii prawnych, które gwarantują sprawne funkcjonowanie całego systemy co przekłada się na przewagę nad konkurencją oraz możliwość realizacji swoich celów. Obsługa prawna jest obecnie podstawą gwarantującą bezpieczeństwo działalności. Dlaczego warto zdecydować się na tę formę pomocy? Jakie przedsiębiorstwa powinny skorzystać z obsługi prawnej?

Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej?

Obsługa prawna firm i spółek obejmuje w szczególności prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo administracyjne, prawo autorskie, prawo cywilne. Kancelarie świadczą kompleksowe usługi, które umożliwiają aktywne wsparcie całej działalności, niezależnie od jej budowy czy dotychczasowych wyników.  Czynności jakie podejmują jednostki świadczące obsługę prawną obejmują zarówno doradztwo, opiniowanie, przygotowywanie postępowania egzekucyjnego, prowadzenie sporów sądowych, a także sporządzania umów czy regulaminów. Z obsługi prawnej powinny skorzystać zarówno mniejsze jak i większe przedsiębiorstwa działające na rynku. Niezależnie od tego jak długo się one utrzymują, wprowadzenie obsługi prawnej zagwarantuje minimalizację ryzyka prawnego, pozwoli unikać niepotrzebnych kar, które mogą być nałożone ze względu na nieprzestrzeganie obowiązujących zasad. Im bardziej rozbudowane jest dane przedsiębiorstwo tym trudniej zachować poprawność prawną.

Podstawowa pomoc prawna

Do podstawowych działań kierowanych z kancelarii należy przede wszystkim reprezentowanie danego przedsiębiorstwa przed sądami wszelkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą czy organami administracji publicznej. Prawnicy pomogą również w windykacji,  dochodzeniu roszczeń, podczas sporządzania różnorodnych umów, regulaminów, przy rozwiązywaniu sporów, negocjacji, mediacji. Obsługa prawna może okazać się również wyjątkowo ważna jeszcze przed rozpoczęciem działalności danego przedsiębiorstwa. Wówczas prawnicy pomogą z wyborem odpowiedniej formy prawnej dla planowanego przedsięwzięcia oraz podczas obsługi procesu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obsługa prawna może okazać się również niezbędna w momencie restrukturyzacji, przy nabywaniu lub sprzedawaniu nieruchomości, podczas organizowania przetargów lub planowania podatków przez dane przedsiębiorstwo. Dzięki kompleksowym usługom firma, która zdecydowała się na współpracę z prawnikiem może liczyć na wsparcie zarówno w codziennych sytuacjach jak i podczas wyjątkowo niestandardowych problemach.

Dotacje z Unii Europejskiej

obsługa prawna firmObecność Polski w Unii Europejskiej sprawia, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia pieniężnego. Unia wspiera tzw. MŚP czyli małe i średnie przedsiębiorstwa oferując różnorodne formy finansowania jak i pomocy niematerialnej np. szkolenia. Skorzystanie z doradztwa prawnego dla biznesu umożliwia optymalizację MŚP poprzez tworzenie, następne rejestrowanie oraz przekształcanie danej działalności, dzięki którym mogą one aplikować o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pomoc prawna jest również niezbędna w przypadku chęci wdrażania projektu unijnego oraz podczas jego realizacji. W sposób kompleksowy prawnicy będą w stanie zadbać o każdy aspekt związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, który przełoży się na możliwości skorzystania z ofert kierowanych przez Unię Europejską. Spółka korzystając z dotacji jest w stanie rozwijać się w nowych kierunkach, realizować cele oraz osiągać znacznie wyższe wyniki niż byłoby to możliwe.