Bardzo istotnym etapem tworzenia wizualizacji w formacie 3D jest teksturowanie.

Technika ta polega na nakładaniu wielokątów , obrazów które wypełniają w prezentacji brakujące szczegóły. Tekstury dzielimy na jednowymiarowe tzw. 1D są to obrazy ,które nie posiadają szerokości i wysokości. Najczęściej są to obrazy w postaci  o wysokości jednego piksela. Drugim typem tekstur są dwuwymiarowe zwane inaczej 2D. Są to obrazy o konkretnej wysokości i szerokości. Ten drugi tym stosuje się głównie do zastąpienia powierzchni o skomplikowanej budowie  w celu uzyskania efektu obrazu rzeczywistego .

Teksturowanie  jest techniką najczęściej stosowaną w projektach grafiki trójwymiarowej.Jej głównym zadaniem jest odzwierciedlenie dokładnych  powierzchni obiektów znajdujących się w  przestrzeni jest to możliwe dzięki  wykorzystaniu obrazów bitmapowych lub  funkcji matematycznych.Mapowanie tekstury umożliwia połączenie poszczególnych pikseli bądź wartości funkcji z przestrzenią wokół określonego obiektu. Tekstury niosą ze sobą dokładne informacje o kolorze powierzchni a także dokładne informacje o parametrach tworzonego obiektu. Parametry te dotyczą  takich elementów jak  barwa światła odbitego, model oświetlenia, barwa światła rozproszonego a takżę stopień przejrzystości i  kąt załamania światła. Z kolei tekstury bitmapowe to zazwyczaj zdjęcia realnych przedmiotów tj.tkaniny, ściany.

Teksturowanie to odpowiedź na  modelowanie geometryczne.Ze względu na fakt,że nie wszystkie przedmioty można odwzorować za pomocą figur geometrycznych, szczególnie w przypadku detali jest to bardzo trudne w takich przypadkach rozwiązaniem jest technika teksturowania, która idealnie sprawdza się w prezentacji detali.

Kolejnym krokiem  koniecznym do wykonania właściwej wizualizacji w 3D jest doskonałe ustawienie świateł w programie graficznym.Jest to bardzo ważna czynność ponieważ dzięki niej będziemy mogli ukazać rzeczywistość taką jaka ona jest .Aby dobrze wykonać to zadanie przydatna może się okazać wiedza z zakresu oświetlania.Warto pamiętać, że każda z  aplikacji służąca do wykonania grafiki w formacie 3D imituje  inny rodzaj światła a ich właściwe wykorzystanie uzależnione jest od kreatywności, umiejętności i doświadczenia grafika i za każdym razem powinno być dobierane indywidualne do każdej prezentacji.

wizualizacje komputerowe

Podczas tworzenia prezentacji – należy zwrócić szczególną uwagę na to jakie jest oświetlenie w rzeczywistości w prezentowanym obiekcie lub jaki rodzaj oświetlenia chcemy zastosować w przypadku projektów kreowanych. W tej kwestii liczy się głównie inwencja twórcza i kreatywność projektanta.

W przypadku tworzenia prezentacji trójwymiarowych w formacie 3D istotne jest aby przedstawić informacje zawarte w dokumencie elektronicznym w taki sposób aby dotrzeć z tą informacją do adresata w taki sposób aby przekaz okazał się trafny i zrozumiały Mechanizm ten nazywamy renderującym .Zazwyczaj metoda renderowania opisana jest w odrębnym dokumencie który nazywamy arkuszem stylów. Renderowanie używane w grafice komputerowej nosi nazwę obrazowania.A zakresem obejmuje analizę otoczenia i tworzenie na jej podstawie dokładnego obrazu w formie statycznej lub w postaci animacji. Używając renderowania należy wziąć pod uwagę takie elementy jak czynniki atmosferyczne w tym odbicie światła, kąt jego  załamania, a także  efekty wolumetryczne. Renderowanie zazwyczaj jest przeprowadzane  w niemal  każdym programie do tworzenia grafiki 3D. Najpopularniejsze programy służące do tego celu to :  Max, Cinema 4D, LightWave 3D, Blender, Mental Ray. Najpopularniejszą metodą renderowania w programach przeznaczonych do wykonywania  grafiki 3D  jest śledzenie promieni.Metoda ta umożliwia  dokładne odzwierciedlenie w prezentacji obrazu powstałego w rzeczywistości.Kolejną metodą o której warto wspomnieć jest  raycasting oraz metoda oświetlenia  a także  mapowanie . W przypadku odwzorowywania rysów obrazów oraz scen w trójwymiarze wykorzystujemy dodatkowe oprogramowanie. Współczesne komputery wyposażone w doskonałej jakości procesory umożliwiają na tworzenie grafik trójwymiarowych z dokładnym odtworzeniem ich rzeczywistego formatu.Jest to możliwe dzięki zastosowaniu modułów geometrycznych i modułów teksturowania oraz generowaniu światła.

Najpopularniejszymi programami wykorzystywanymi do tworzenia efektów specjalnych są Pixar- szczególnie wykorzystywany przy tworzeniu animacji oraz Renderman. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania co do wyżej wymienionych programów, serdecznie zapraszamy do kontaktu przez formularz