Rozwój technologii software jest obecnie jednym z aspektów, na który większe i mniejsze firmy kładą ogromny nacisk. Ogromne korporacje mają ku temu dedykowane działy, które są odpowiedzialne zarówno za obsługę bieżącego oprogramowania, jak i za rozwój coraz to nowszych rozwiązań. Prowadzenie osobnego działu IT ma wiele zalet i jest praktycznie nieodzowną częścią funkcjonowania największych marek. Posiadanie grupy w pełni oddanego i skupionego na jednym celu specjalistów gwarantuje największą skuteczność działań i daje najlepsze efekty. Rozwiązanie to ma jednak jedną poważną wadę – jest bardzo kosztowne. Ponadto, w sytuacji gdy potrzebujemy jedynie jednorazowego wdrożenia konkretnego oprogramowania, tworzenie osobnego działu IT jest po prostu nieopłacalne. Jaką mamy alternatywę?

Outsourcing usług IT

Coraz bardziej powszechny staje się outsourcing IT, który mówiąc oglądowo, polega na zleceniu konkretnej usługi firmie zewnętrznej. Od standardowej ‘umowy o dzieło’ różni się on jednak kompleksowością i złożonością działań. Współpraca pomiędzy dwoma podmiotami ma tutaj pierwszorzędne znaczenie i odpowiednia kooperacja oraz wzajemne zrozumienie się stron decyduje o końcowym sukcesie.

outsourcing software

Dla kogo przeznaczony jest outsourcing IT?

Tak naprawdę, w XXI w. oprogramowanie to nie tylko komputery osobiste. Praktycznie każda branża korzysta do pewnego stopnia z technologii software. Zaprogramowane mechanizmy spotykamy praktycznie wszędzie i w znacznym stopniu ułatwiają nam one codzienne funkcjonowanie. Ze względu na tak silną dywersyfikację konkretnych zastosowań software, przy wyborze potencjalnego partnera z zewnątrz dobrze jest przeprowadzić research, żeby określić spójność profili. Przykładowo, wrocławska firma Pro4People oferuje pełny pakiet rozwoju i implementacji oprogramowania przy tworzeniu zupełnie nowych produktów w sektorze medycznym. Specyfika tej branży oraz wysoce szczegółowe wytyczne dyktują bardzo wysokie wymagania względem nowych produktów. Każdy produkt medyczny software musi spełnić szereg certyfikatów i wymogów – m.in. ISO 13485, IEC 62304 czy też GDPR. Cały proces implementacji produktu medycznego jest skomplikowany i w uproszczeniu składa się z:

  • Określenia stosownych ram, w obrębie których dane urządzenie będzie funkcjonowało: przeznaczenie i klasyfikacje.
  • Ustalenie strategii wdrażania.
  • Ustalenie specyficznych wymagań obsługi (zarówno software jak i hardware).

Korzyści z outsourcingu

Ustaliliśmy już, że korzystanie z usług firmy zewnętrznej przy tworzeniu software jest tańsze, niż zatrudnianie własnych pracowników. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jednak nad efektem końcowym tego typu współpracy. Ciężko jest określić na wstępie, czy jest to rozwiązanie bardziej czy mniej efektywne, ponieważ głównym mianownikiem sukcesu są w tym przypadku ludzie. Jeśli podejmiemy współpracę z odpowiednim zespołem specjalistów, możemy być pewni, że zrealizowana usługa będzie wykonana na najwyższym poziomie. Poza tym – świeże spojrzenie na naszą wizję i koncepcje również może się okazać na wagę złota.