Zagrożenie pożarowe występuje zarówno w miejscach publicznych, jak szpital, szkoła czy urząd, ale także na terenach i budynkach prywatnych. O ile w tych pierwszych prawo nakazuje wyposażenie ich w odpowiednią aparaturę, o tyle warto zainwestować w systemy monitoringu pożarowego także w domu, mieszkaniu czy firmowy biurze. 

Co to jest system przeciwpożarowy?

Dla ochrony przed pożarem, warto postawić na sprawdzone i renomowane systemy monitoringu pożarowego. Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem urządzeń przeciwpożarowych jest zapobieganie pożarom, ich rozprzestrzenianiu się oraz alarmowanie i informowanie w razie pojawianie się ognia. Priorytetem jest życie oraz zdrowie ludzkie, a w następnej kolejności budynki czy wyposażenie. Zainstalowane systemy monitoringu pożarowego to czynniki brane pod uwagę podczas ubezpieczania danego budynku. Omawiając takie instalacje należy wyróżnić 4 rodzaje infrastruktury gaśniczej przeciwpożarowej z uwagi na sposób gaszenia, to jest wodna, za pomocą mgły wodnej, piana i gaz.

Jak działa system przeciwpożarowy?

Intuicyjnie wiele osób sądzi, że urządzenia przeciwpożarowe mają zadanie alarmować w razie wystąpienia ognia oraz ewentualnie ugasić płomień. Jednak tego typu infrastruktura ma jeszcze inne i nie mniej ważne zadania. Systemy monitoringu pożarowego spełniają funkcję czujek, to znaczy wykrywają nie tylko pożary, ale też niebezpieczne gazy, opary czy toksyczne mgły. Ostrzegają przed zagrożeniem dzięki alarmom dźwiękowym oraz świetlnym sygnałom. Do tego informują osoby zainteresowane w razie wykrycia niebezpieczeństwa, do tej grupy zalicza się właściciel nieruchomości czy osoby przez niego upoważnione, a także Straż Pożarna. Ich działalnością jest także oczywiście gaszenie czy oddymianie, a finalnie wspomaganie w ewakuacji oraz, w razie konieczności, w akcji wejścia do danego budynku.

Jak działa alarm przeciwpożarowy w trakcie zagrożenia?

Warto wiedzieć, że wszystkie urządzenia przeciwpożarowe działają w podobny sposób, ponieważ istnieją odpowiednie przepisy prawne określające ich funkcjonowanie. Dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu, alarm po wykryciu zagrożenia przekazuje tę wiadomość do centrali, a następnie rozpoczyna się odpowiednia, wcześniej zaplanowana, procedura działania. Tok postępowania w przypadku uruchomienia się czujników polega na zasygnalizowaniu ognia, ostrzeżeniu, dalej może to być oddymianie lub włączenie się aparatury gaszącej. Niektóre czujniki posiadają opcję automatycznego informowania najbliższej jednostki Straży Pożarnej. Takie systemy monitoringu pożarowego nie tylko wskazują zagrożenie ogniowe, ale też chronią przed przykrymi i nieodwracalnymi skutkami pożaru.

ogień

Jaka jest skuteczność systemu przeciwpożarowego?

Skuteczność urządzeń przeciwpożarowych jest ważna i zależy od kilku elementów. Warto postawić na sprawdzone i renomowane firmy produkujące konkretne elementy typu czujniki dymu, zraszacze czy sygnalizatory. Oczywiście ogromne znaczenie ma właściwy montaż tej infrastruktury, gdyż nawet najlepsze produkty mogą działać nieprawidłowo, jeśli są źle zamontowane. Do tego, aby systemy monitoringu pożarowego działały prawidłowo, konieczna jest regularna konserwacja oraz poddawanie ich testom. Tutaj także trzeba postawić na specjalistyczne firmy, które dokładnie wiedzą, jak przeprowadzać takie czynności. Systematyczna naprawa, sprawdzanie, serwisowanie, wymiana to kluczowe kwestie, zatem gdy mowa o skuteczności, trzeba zawsze pamiętać jak wcześniej zadbać o prawidłowe funkcjonowanie. To, iż aparatura przeciwpożarowa jest skuteczna, pokazuje także fakt, iż pewne instytucje publiczne czy placówki mają obowiązek posiadać takie zabezpieczenia, a ich rosnąca popularność wśród klientów prywatnych dodatkowo uwidacznia, że cieszą się renomą efektywnych.

Systemy monitoringu pożarowego – dlaczego warto  niego zainwestować

Podstawowym powodem, dla którego warto zainwestować w aparaturę przeciwpożarowa, jest ochrona życia oraz zdrowia. Te urządzenia zaalarmują w razie zagrożenia, a to pozwoli na szybką ewakuację. Dzięki sprawnym alarmom można uratować życie osób czy zwierząt będących w budynku. Do tego trzeba pamiętać, że taka infrastruktura to szansa na zabezpieczenie mienia, czyli wyposażenia i sprzętu wewnątrz budynku. Wczesne zasygnalizowanie pożaru pozwoli na szybkie ugaszenie ognia, przez co ten nie rozprzestrzeni się na inne pomieszczenia czy przedmioty. Ogranicza to koszty remontu czy odkupywania rzeczy, które zostały zniszczone przez ogień.

Pożar to nieprzewidywalne zdarzenie, zatem dobrze jest odpowiednio wcześnie przygotować swoją nieruchomość. Inwestycja w systemu monitoringu pożarowego to zabezpieczenie, które może uratować życie lub mienie, z wyprzedzeniem ostrzeże o niebezpieczeństwie i jest istotną kwestią podczas ubezpieczania budynku.