Przygotowanie odpowiedniej ilości pokarmu na zimę, to bardzo ważna kwestia dla każdego hodowcy zwierząt. W tym celu można magazynować siano w jego podstawowej postaci lub produkować tzw. sianokiszonkę. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób konserwować siano na zimę i jaką metodę wybrać, aby mieć gwarancję, że zwierzęta otrzymają pełnowartościowy pokarm przez cały rok. 

W jaki sposób konserwuje się siano na zimę?

Siano można konserwować na zimę poprzez suszenie go do odpowiedniej wilgotności (około 12-15%) i przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu, takim jak suchy stół lub magazyn. Można też stosować dodatkowe metody, takie jak dodawanie inhibitorów pleśni lub dodawanie nawozów organicznych, aby zapobiec rozwojowi pleśni i gniciu. Ciekawym rozwiązaniem, które stosuje się coraz częściej w celu przechowywania siana przeznaczonego na paszę dla zwierząt, jest produkowanie tzw. sianokiszonki. Jest to rodzaj paszy objętościowej o bardzo dobrych walorach smakowych oraz bogatej we wszelkiego rodzaju ważne składniki odżywcze, witamy i minerały. 

Po co konserwuje się siano na zimę?

Siano to podstawowe pożywienie dla wielu zwierząt hodowlanych, jakie można spotkać w gospodarstwach. W sezonie letnim wyżywienie zwierząt nie jest zbyt problematyczne, ponieważ mogą one uzyskać pokarm bezpośrednio z pastwisk. W zimie jednak gdy nie ma możliwości zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do świeżej trawy, konieczne jest magazynowanie pokarmu na ten okres. Z tego też względu konserwacja siana na zimę jest tak ważna, ponieważ pozwala dostarczyć zwierzętom niezbędny pokarm podczas zimy. Siano konserwuje się również po to, aby zachować jego jakość i wartości odżywcze w czasie zimy, ale także po to, aby zapobiec gniciu i rozwojowi różnego rodzaju drobnoustrojów takich jak pleśń czy grzyby w sianie, które mogłyby bardzo zaszkodzić zwierzętom. Z tego też względu decydując się na magazynowanie siana przez zimę, warto zadbać również o jego odpowiednią konserwację. 

Dlaczego sianokiszonka to dobre rozwiązanie?

Sianokiszonka jest uważana za dobre rozwiązanie, ponieważ:

  • Zwiększa wartość odżywczą: Proces kiszenia, czyli fermentacja, zmienia skład chemiczny siana i zwiększa jego wartość odżywczą dla zwierząt.
  • Przedłuża trwałość: Kiszenie zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów, co przedłuża trwałość siana, jednak trzeba pamiętać o odpowiednim przechowywaniu sianokiszonki. 
  • Łatwiejsze przechowywanie: Sianokiszonka jest mniej wrażliwa na warunki atmosferyczne i łatwiejsza do przechowywania niż suche siano.
  • Oszczędność miejsca: Sianokiszonka jest bardziej skompresowana niż siano, co oznacza, że zajmuje mniej miejsca w magazynie.
  • Lepsze właściwości spożywcze: Zwierzęta łatwiej strawią sianokiszonkę, co oznacza, że jest ona lepiej wykorzystywana przez organizm i dostarcza więcej składników odżywczych.

Co wykorzystuje się do tworzenia sianokiszonki?

Kiszonki można tworzyć z różnych rodzajów roślin takich jak np. lucerna, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki itd. Jednak zdecydowanie najczęściej w tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju trawy, z których tworzy się tzw. sianokiszonkę. Aby utworzyć taką paszę, siano musi być dobrze uciśnięte i pozostawione na kilka dni, aby proces kiszenia mógł się rozpocząć. Kiszenie jest spowodowane przez bakterie kwasu mlekowego, które wytwarzają kwas mlekowy i zmieniają skład chemiczny siana. Po kilku dniach sianokiszonka jest gotowa do przechowywania i użycia jako pasza dla zwierząt. Warto jednak pamiętać, że proces fermentacji siana musi odbywać się w specjalnych warunkach, bez dostępu do powietrza z zewnętrz. Z tego względu sianokiszonkę przygotowuje się najczęściej w silosach, pryzmach lub belach owiniętych specjalną folią. 

bele

Jak działa folia do sianokiszonki?

Aby zapewnić sianu odpowiednie warunki do procesu farmacji, który jest niezbędny do wyprodukowania sianokiszonki, przechowuje się je w specjalnych silosach lub pryzmach. Coraz częściej jednak w tym celu pakuje się siano w bele, które owija się następnie specjalną folią. Folia do sianokiszonki pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ odizolowuje siano od czynników zewnętrznych, czyli również od powietrza. Tym samym tworzy ona wewnątrz beli idealne warunki do fermentacji siana. Dzięki temu możliwe jest stworzenie bezpiecznej i pełnowartościowej sianokiszonki, które z pewnością będzie doskonałym pożywieniem dla zwierząt hodowlanych.