Niejednokrotnie w życiu zdarzają nam się wypadki, na które nie mamy wpływu i nie są one z naszej winy. Co zrobić w takim przypadku, kiedy ponieśliśmy jakąś szkodę, do kogo i w jaki sposób zgłosić się po odszkodowanie? To wiele pytań, które rodzą nam się w głowie. W każdym wypadku jest inaczej.

Po odszkodowanie za wypadek drogowy należy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub jeśli przyczyna leży w złej nawierzchni drogi to wtedy roszczenie możemy mieć do zarządcy drogi. Odszkodowania z ZUS powypadkowe należą nam się, gdy uszczerbku na zdrowiu doznaliśmy w zakładzie pracy. Kiedy mamy podpisaną umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony możemy mieć w niej zastrzeżone sankcje za zwolnienie z pracy. Wtedy możemy liczyć na wypłacenie odszkodowania za zwolnienie z pracy.

Kiedy mamy nieruchomość możemy dochodzić zadośćuczynienia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a czasami wysokość odszkodowania za słupy energetyczne postawione na naszym gruncie może być całkiem pokaźną kwotą.

A jak uzyskać odszkodowanie za śmierć czy zadośćuczynienie za błędy lekarskie? To nie jest proste, ale dochodzeniami odszkodowań zajmują się także wyspecjalizowane firmy, które pomogą nam w sporze z firmą, która zwykle jest duża i ma rozbudowany dział prawny.

Dochodzenie odszkodowań pomimo tego, że jest dość żmudne i długotrwałe to przynosi wymierne korzyści finansowe. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę często jest znaczną sumą pieniężna, która na pewno pomoże nam zrekompensować poniesione straty.

Żeby je jednak dostać warto napisać dobre pismo roszczeniowe, w którym umotywujemy dlaczego odszkodowanie nam się należy. Niezależnie od tego, czego dotyczy nasze roszczenie to należy przygotować się do niego kompleksowo, zgromadzić wszelką dokumentację – szczególnie jeśli chodzi o błędy lekarskie jest to bardzo ważne.

pieniadze-z-odszkodowania

Jeśli nie czujemy się na siłach, by dochodzić odszkodowania samodzielnie skorzystajmy  z usług firmy zajmującej się tym profesjonalnie, ona sprawi, że cała procedura będzie dużo prostsza.

Odszkodowania z ZUS wypadkowe

Zdarzył Ci się wypadek w pracy, w którym odniosłeś trwały uszczerbek na zdrowiu? W takim przypadku możesz liczyć nie tylko na zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne czy rentę, ale także na odszkodowania z ZUS wypadkowe, które są rekompensatą za utracone zdrowie w wypadku. Przeczytaj, kiedy Ci się należy takie odszkodowanie oraz jak je uzyskać.

Każdy wypadek, który zdarzył się w pracy jest objęty ubezpieczeniem przez zakład pracy, w którym pracujemy. Jednak, gdy ZUS, nie jest w stanie pokryć kosztów leczenia czy rehabilitacji, zakład pracy ma obowiązek wypłacić nam należne pieniądze.

Jeśli uległeś takiemu wypadkowi podczas wykonywania czynności służbowych należy Ci się jednorazowe odszkodowanie od ZUS-u. Takie zadośćuczynienie przyznawane jest proporcjonalnie, do poniesionych strat na zdrowiu, jednak, jeśli są to trwałe, nieodwracalne urazy, które nie ulegną poprawie w przeciągu 6miesiecy ZUS skieruje Cię na rentę. Nie tak od razu dostajemy odszkodowanie. ZUS po skończonym leczeniu i rehabilitacji ustala kwotę odszkodowania. Jeśli zaś pracownik ponosi winę za wypadek, obliguje się do ponoszenia całkowitych kosztów leczenia i rehabilitacji bez możliwości wypłacenia odszkodowania wypadkowego

Kiedy pracownik może upominać się o odszkodowanie?

Jeśli pracownik zdecydował się na taki krok, musi on czekać na rozpoznanie roszczeń przez ZUS. Jednocześnie musi on przedstawić protokół wypadkowy oraz wykazać, że poniósł uszczerbek na zdrowiu właśnie podczas wykonywania czynności służbowych.

Niezbędną jest także pełna dokumentacja, która jest podstawą do otrzymania odszkodowania.

Wniosek o takie odszkodowanie należy złożyć w oddziale ZUSU w podległym nam mieście.

Dokumenty, jakie należy złożyć to: pismo stwierdzające ukończenie naszego leczenia oraz rehabilitacji, pismo u o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu, kartę wypadku, zeznania świadków wypadku, prawomocny wyrok sądu pracy, dokumentacje wypadku, decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dokumentacje medyczną, protokół ustalenia przyczyn wypadku.

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnych działkach czy gruntach są przyznawane, co roku ponad 12% prywatnym osobom w Polsce. Do takich sytuacji doprowadza nieuregulowany system prawny oraz bezpodstawne zajęcie gruntu czy działki przez państwo pod sieci energetyczne, gazociągi, ciągi wodno-kanalizacyjne czy ciepłownicze. Jeśli nad Twoją działką lub gruntem rolnym przebiega sieć energetyczna możesz domagać się od państwa odszkodowania. Jak to zrobić podpowiemy Ci w poniższym artykule?

Jeśli na Twojej działce zostały zamontowane bez Twojej zgody jakiekolwiek ciągi elektryczne masz prawo do odszkodowania. Takie odszkodowanie należy się za każdy rodzaj słupa stalowego, drewnianego czy betonowego, który bezprawnie znajduje się na Twojej posesji. Jeśli jednak nie posiadasz na działce słupa elektrycznego, ale przebiegają nad nią linie energetyczne to także wlicza się w odszkodowanie. Ubiegając się o rekompensatę, wiedz, że ilość słupów energetycznych na działce nie jest bez znaczenia, ponieważ za każdy słup z osobna jest naliczana osobna kwota i tak na przykład posiadając cztery słupy, suma odszkodowania pomnożona jest razy cztery.

Takie odszkodowanie można otrzymać za każde 10 lat wstecz oraz za kolejne 10 lat do przodu, ponieważ firma, która budowała słupy na działce ma możliwość zasiedzenia po dwudziestu latach, jeśli właściciel działki wyraził zgodę na budowę słupów oraz po trzydziestu latach, jeśli słupy zostały wybudowane bezprawnie.

Zanim jednak podejmiemy jakiekolwiek kroki ku otrzymaniu takiego odszkodowania powinniśmy sprawdzić nasze księgi wieczyste pod kątem ustalenia czy firma budowlana budująca słupy na naszej działce otrzymała na to zgodę od właściciela – mówi prawnik Paweł Zawadzki. Kiedy jednak nie znajdziemy takiej informacji, należy niezwłocznie wysłać wezwanie przed sądowe do usunięcia słupa lub linii energetycznej oraz o stosowne odszkodowanie? W takim wypadku należy odwiedzić prawnika, który podpowie nam jak rozegrać taką sprawę oraz sporządzi wezwanie przed sądowe w naszym imieniu.