W 2015 roku wprowadzono ustawę o nieodpłatnej pomocy karnej oraz edukacji prawnej. Od tamtej pory liczba punktów, w których możemy skorzystać z rady adwokata wciąż rośnie. Od początku 2017 roku otworzono 1525 takich miejsc na terenie całej Polski. Działają one w ramach ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej. Kto może skorzystać z takiej usługi?

Porady adwokata i współpraca z kancelarią

Według ustaleń prawnych darmowa porada adwokata przysługuje osobom do 26 roku życia oraz wszystkim, które ukończyły 65 lat. Co więcej dostęp do porad mają również osoby, które zwróciły się w okresie roku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, ale otrzymały świadczenie z pomocy społecznej i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranych pieniędzy za świadczenie. Również posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani wojenni mogą zwrócić się o darmowe doradztwo. Innymi osobami mogącymi skorzystać z usługi są te, które poniosły straty lub znalazły się w sytuacji zagrożenia spowodowanej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub poważną awarią techniczną. Zgodnie z ustaleniami również kobiety w ciąży są uprzywilejowane do tej formy pomocy. Z powyższej listy możemy wyciągnąć wniosek, iż istnieje wiele przypadków, w których możemy skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Większość z nich dotyczy sytuacji kryzysowych lub obejmuje osoby, które mogą nie aktualizować swojej wiedzy odnośnie przepisów.

Kiedy już uzyskamy możliwość skorzystania z konsultacji, mogą się one odbyć zarówno u adwokata, jak i radcy prawnego, doradcy podatkowego lub osoby, która ukończyła wyższe studia prawnicze. Wybór niestety nie należy do nas, jednak możemy wskazać cel naszej wizyty i skonsultować go z szerszym gronem ekspertów. Informacje jakie możemy uzyskać to z pewnością aktualności dotyczące istniejącego stanu prawnego związanego z naszą sprawą. Osoba udzielająca porad ma obowiązek wskazać istniejące przepisy, rozporządzenia i podstawy prawne mogące rozwiązać nasze wątpliwości. Zostaniemy również poinformowanie zarówno o dotyczących nas uprawnieniach, jak i spoczywających na nas obowiązkach. Jeśli sytuacja dotyczy spraw urzędowych z pewnością zostaniemy poinstruowani jak sporządzić odpowiednie pisma.

adwokat sprawy karne Wrocław

Taka pomoc obejmuje sporządzenie dokumentów potrzebnych do zwolnienia nas od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu potrzebnego w postępowaniu sądowym. Jeśli sprawa dotyczy postępowania sądowo-administracyjnego możemy dostać również informację dotyczącą powołania adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Każda wizyta w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej skończy się z pewnością korzystnie dla nas, gdyż kompetentna osoba wskaże na sposoby rozwiązania problemu prawnego, z którym my możemy sobie nie poradzić, bądź widzimy jedynie jedno jego rozwiązanie.

Pomoc prawna na wyciągnięcie ręki

Istnieją również instytucje skierowane stricte do studentów. Są one otwarte przez cały czas trwania roku akademickiego. W nich oprócz prawników z doświadczeniem możemy również zasięgnąć porady uczących się specjalistów. Są to poradnie skierowane do osób młodych, gdzie ich problemy rozwiązywane są przez osoby w podobnym wieku. Gdy więc myślimy, że wiek i brak życiowego obycia jest przeszkodą, nic bardziej mylnego.

Podsumowując, wprowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest dużym krokiem w dobrą stronę. Pomoc osobom niemającym na co dzień styczności z trudnymi tematami prawniczymi powinna być dostępna dla jak najszerszego grona, co umożliwiła ww. ustawa z 2015 roku. Ilość punktów z doradztwem adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych wciąż rośnie, poszerzając możliwości pomocy Polakom.

Jeśli szukamy pomocy w sprawie wymagającej reprezentowania przed odpowiednimi organami czy jednostkami, warto zgłosić się jednak do odpowiedniego punktu – na przykład Kancelarii Adwokackiej w Świdnicy, należącej do adwokat Dagmary Gryszkiewicz-Dudzik – w którym można zasięgnąć pomocy adwokatów zajmujących się daną gałęzią prawa – prawem karnym, skarbowym czy gospodarczym. Kancelarie udzielają pomocy prawnej także w sprawach karnych.