Wydaje się, że dawno minęły już czasy w których pracodawcy podejrzliwie patrzyli na pracowników zza granicy. W dzisiejszej dobie na wielokulturową kadrę otwiera się coraz więcej przedsiębiorstw – osobom z innych krajów, a większości wschodnim sąsiadom dając tym samym szansę na poprawę jakości życia. Tacy pracownicy są zresztą w większości bardzo zmotywowani, podnosząc tym samym moce przerobowe zakładu w którym są zatrudniani.

Zanim jednak jakakolwiek polska firma przystąpi do rekrutacji zagranicznych pracowników, powinna zapoznać się z szeregiem wymogów dotyczących takowej współpracy. Za zatrudnienia obcokrajowców „na czarno” lub też z niekompletnymi dokumentami grożą bowiem bardzo dotkliwe kary. Ale do rzeczy…

O czym pracodawca powinien pamiętać?

Jako pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracownika zza granicy, musisz wiedzieć o kilku istotnych kwestiach. W takim przypadku nie wystarczy bowiem uzyskanie legalnej podstawy zatrudnienia dla niego. By wszystko działało zgodnie z prawem, ważne jest, aby pracownik posiadał coś jeszcze – mianowicie legalną podstawę pobytu w Polsce. Brak jednego, tak jak i brak drugiego dokumentu, grozi poważnymi konsekwencjami – tak czy inaczej, traktowany jest bowiem, jako nielegalny.

Co więcej, obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca jest także upewnienie się przed podjęciem współpracy, czy posiada on ważne prawo do pobytu na terenie naszego kraju. Istotne jest również przechowywanie kopii odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt. Nie możesz ich wyrzucić do czasu, aż umowa nie zostanie rozwiązana.

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy

Generalnie rzecz biorąc wszystkich pracowników zza granicy podzielić można na trzy kategorie. Po pierwsze, są to osoby, które mogą pracować bez zezwolenia. Taki przywilej zapewnia im status pobytowy, na przykład status uchodźcy, ale też status obywatela Unii Europejskiej. Po drugie, są to pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadana zezwolenia, ale posiadający na przykład tak zwaną Kartę Polaka. Po trzecie wreszcie, są to osoby, które muszą posiadać zezwolenie na pracę i odpowiedni dla nich tytuł pobytowy, a więc wizę lub zezwolenie na pobyt.

Jako, że w naszym kraju najczęściej zatrudniani są Ukraińcy, większość przedsiębiorców interesuje się formalności związanymi właśnie z ich zatrudnieniem. Robią to samodzielnie lub korzystają z pomocy doświadczonych specjalistów. Druga opcja jest o tyle wygodniejsza, że w imieniu pracodawcy zajmuje się również wieloma innymi kwestiami. Między innymi sprawdzeniem potencjalnych pracowników, ich składkami, a nawet zakwaterowaniem i transportem.

Agencje, które pełnią rolę pośredników

Agencje pracy tymczasowej dla cudzoziemców, to również miejsce zgłoszeń dla firm, które  zainteresowane są takową współpracą. Na przykład flymaster.pl, jako zespół doświadczonych specjalistów z branży w zamian za zgłoszenie firmy do bazy pracodawców proponuje: zmotywowanych pracowników, którzy wykazują chęci do pracy nawet do 12 godzin dziennie, dwujęzycznego koordynatora, pełną odzież  roboczą, zakwaterowanie i dojazdy do miejsca pracy, wymagane badania lekarskie i szkolenia BHP, a także odpowiednie dokumenty – legalizację pobytu i zezwolenia na wykonywanie pracy.

We współpracy z taką agencją mamy pewność, że pracownicy z Ukrainy, ale i inni cudzoziemcy, to osoby sprawdzone, przeszkolone i przede wszystkim – wykwalifikowane. Sama agencja pośredniczy bowiem w procesie rekrutacyjnym , sprawdzając wiarygodność i kompetencje potencjalnych podwładnych. W dalszym etapie współpracy mamy natomiast cały szereg kolejnych ułatwień. FlyMaste zapewnia bowiem pomoc w kolejnych obowiązkach. Zewnętrzna firma zajmuje się między innymi kwestiami związanymi z umowami, ubezpieczeniami, listami obecności, wypłatami, a nawet badaniami lekarskimi.

Dodatkowym atutem dla wielu pracodawców z całą pewnością jest również fakt, że agencja daje możliwość natychmiastowej wręcz wymiany pracowników. W sytuacji, gdy zatrudniony pracownik nie spełni więc naszych oczekiwań, taka gwarancja jest na wagę złota. Co więcej, w każdej chwili możemy też dobrać kolejne osoby do naszego zespołu. Na przykład wtedy, gdy potrzeby kadrowe naszej firmy się zwiększają.

Podsumowując powyższe, pamiętajmy – poszerzając zespół o kolejne osoby, tym razem spoza Polski musimy pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach. Jeśli formalności jest za dużo, skorzystanie z pomocy agencji jest wręcz koniecznością.