Wprowadzenie na rynek suplementu diety to dość prosty proces, którego najbardziej skomplikowanym etapem jest z pewnością odpowiednie przygotowanie i oznaczenie produktu. Sam proces rejestracji i zatwierdzenia danego środka wymaga wypełnienia odpowiednich formularzy publikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, po którego przesłaniu możliwa jest natychmiastowa dystrybucja suplementów do sklepów. Jakich zasad należy przestrzegać, by proces rejestracji suplementów diety przeszedł pomyślnie, a produkty mogły pozostać w sprzedaży?

Prawidłowe znakowanie suplementów diety

Zanim przejdziemy do poszczególnych etapów procesu rejestracji suplementów diety, warto skupić się na tym jak należy je oznakować. To właśnie etykiety i wszelkie materiały informacyjne dołączone do opakowania suplementu stanowią jeden z podstawowych czynników decydujących o pozytywnym lub negatywnym wyniku procesu rejestracji. Główną zasadą przewodzącą temu etapowi jest niewprowadzanie konsumenta w błąd, a więc umieszczenie na opakowaniu wszystkich informacji mających istotne znaczenie w kontekście składu czy właściwości produktu. Na etykiecie suplementu diety powinno znaleźć się więc wyraźne oznaczenie o tym, że jest on suplementem, a nie lekiem – żadna informacja zawarta na opakowaniu nie może sugerować jakichkolwiek właściwości leczniczych produktu. Suplement jest produktem, którego zadaniem jest uzupełnianie niedoborów witamin i minerałów w diecie. Na etykiecie muszą znaleźć się też informacje o nazwie kategorii składników odżywczych, porcji i zalecanej dziennej dawce, ostrzeżenie o jej nie przekraczaniu oraz informacja o tym, że suplement nie jest substytutem zróżnicowanej diety. Tak oznakowany produkt, uzbrojony dodatkowo o informację, by suplementy przechowywać poza zasięgiem dzieci nie powinien mieć problemów z akceptacją ze strony GIS, o ile jego skład podany przez producenta jest zgodny ze stanem faktycznym i nie zawiera substancji zabronionych.

Co może znaleźć się w suplemencie?

Wspomniane wcześniej witaminy i składniki mineralne to podstawowe elementy dodawane do produktów w celu stworzenia suplementu diety. Informacja o tych, które znajdują się w konkretnym produkcie oraz ich dokładnej ilości (w postaci liczbowej oraz procentowym udziale każdego z nich w stosunku do zalecanego dziennego spożycia). Suplementy nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, co oznacza, że żadna z informacji podanych na opakowaniu bądź materiałach reklamowych musi oddawać jego rzeczywistą charakterystykę i właściwości. Nazwa produktu, skład, ilość i trwałość nie mogą sugerować, że suplement jest lekiem bądź wykazuje jakiekolwiek właściwości lecznicze. W momencie, gdy produkt zostanie wprowadzony na rynek, a następnie zgłoszony przez stronę trzecią pod kątem nieścisłości, specjaliści z GIS mogą podjąć postępowanie mające na celu wyjaśnienie sprawy – jego efektem może być całkowite lub czasowe wycofanie produktu z obrotu!

Rejestracja suplementów diety

notyfikacja suplementów dietyChoć z technicznego punktu widzenia krok ten jest dość oczywisty, warto uwzględnić go jako pierwszy etap procesu rejestracji suplementów diety – bez odpowiednio zarejestrowanego i zatwierdzonego zakładu produkcyjnego, nawet najlepszy skład produktu nie zostanie zaakceptowany przez GIS. Kwestią rejestracji i zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania bądź przedłużania warunkowego zatwierdzenia zakładów produkujących żywność i suplementy diety zajmuje się Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny bądź też Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny.

Następnym krokiem w procesie rejestracji suplementu diety będzie już samo zgłoszenie produktu. Zarejestrowania firma zajmująca się jego produkcją składa do GIS odpowiedni formularz, na którym zawarte zostają wszystkie informacje takie jak nazwa, dokładny skład, wygląd etykiety i inne kluczowe wiadomości o suplemencie. Prawidłowo wypełniony formularz jest odsyłany do GIS i właściwie już w tym momencie możliwa jest dystrybucja suplementu. Producent nie musi czekać na decyzję inspektoratu, choć oczywiście może, jeśli chce się upewnić, że ten zaakceptuje produkt i w ten sposób nie wycofa go z produkcji po krótkim okresie sprzedaży.