Wiele osób młodych szuka dla siebie zawodu z tak zwaną przyszłością. Przecież każdy z nas chciałby robić jednocześnie dużą karierę oraz wspinać się po kolejnych jej szczeblach. Idealny może okazać się zawód, o którym chciałabym dzisiaj troszkę Państwu opowiedzieć. Jest to żaden inny zawód jak właśnie zawód rzeczoznawcy majątkowego. Osoba, która posiada prawnie uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może wybrać tak naprawdę nie jedną, a kilka ścieżek swojej kariery. Pewne konkretne ścieżki mogą być także ze sobą połączone.

Rzeczoznawca – człowiek godny zaufania

Rzeczoznawca majątkowy może zarówno podjąć pracę stacjonarną w biurze jak i także może bez problemu zajmować się konkretną wyceną nieruchomości zakładając jednocześnie własną firmę i może na przykład współpracować z bankiem. Poza tym rzeczoznawca majątkowy może także zostać sądowym biegłym. W tym jednak wypadku obowiązkowe jest duże i jasno udokumentowane doświadczenie w tejże pracy. Rzeczoznawca majątkowy także znajdzie z pewnością bez najmniejszego problemu zatrudnienie w różnego rodzaju samorządowych jednostkach. Bez problemu także znajdzie pracę w prywatnych firmach jak i także w prywatnych instytucjach. Każdy kto ma zamiar zostać właśnie rzeczoznawcą majątkowym to musi obowiązkowo posiadać wykształcenie wyższe magisterskie. Przyszły rzeczoznawca także musi podjąć i to obowiązkowo studnia podyplomowe. Studia te jednak nie mogą byś studiami dowolnymi. A jakie muszą być? Muszą bowiem spełniać określane jasno tak zwane minimum programowe. Krok kolejny by zająć się wyceną jaką jest wycena nieruchomości jest zdobycie konkretnych uprawnień. Są to oczywiście zawodowe praktyki. Praktyki te są zgodnie z obowiązującymi przepisami i muszą także trwać dwanaście miesięcy, czyli rok. Podczas właśnie takich praktyk zawodowych każdy z kandydatów musi obowiązkowo wykonać piętnaście tak zwanych operatów szacunkowych. Około piętnaście miesięcy właśnie takie praktyki trwają. W ciągu jednego miesiąca średnio przygotowuje się jeden operat. A co tak naprawdę już po studiach jak i także po praktykach zawodowych? Po odbyciu tychże praktyk każdy z kandydatów musi obowiązkowo przystąpić do państwowego egzaminu. Egzamin ten składa się z dwóch części. Oczywiście pierwsza z nich to część teoretyczna. Odbywa się oczywiście także w formie testu wraz z jednym jedynym zadaniem praktycznym. Druga część to część ustna. Ta część polega na tym, że kandydat broni w niej swoich wybranych operatów szacunkowych. Oczywiście chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że egzamin ten do najłatwiejszych egzaminów nie należy. Naukę musimy oczywiście rozpocząć stosunkowo wcześniej. W czasie krótkim takiej właśnie wiedzy na pewno nie przyswoimy.

wieżowce

Wycena zgodnie z wytycznymi

Rzeczoznawca majątkowy jako zawód charakteryzuje się rozpiętością dość dużą zarobków. Jednak na pewno możemy powiedzieć, że zarabia między cztery tysiąca, aż do siedmiu tysięcy oczywiście miesięcznie. Są to naprawdę zarobki na wysokim poziomie biorąc pod uwagę naszą rzeczywistość. Oczywiście wycena nieruchomości to główne zajęcie rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy musi wiedzieć jak wykonać prawidłowo wycenę. Oczywiście wycena nieruchomości musi być przeprowadzona bardzo dokładnie, solidnie oraz przede wszystkim uczciwie. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Rzeczoznawca majątkowy w swojej wycenie nieruchomości musi oczywiście wziąć pod uwagę wszelkie zalety jak i wady danego mieszkania czy też danej innej nieruchomości. Wycena nieruchomości oczywiście musi być w formie pisemnej.