Koronawirus SARS-CoV-2 jest realnym zagrożeniem dla wszystkich ludzi, ale najbardziej narażeni na zakażenie są pracownicy służby zdrowia. Mają oni kontakt z tym wirusem praktycznie na co dzień, dlatego bardzo ważne jest, aby przestrzegali oni odpowiednich zasad bezpieczeństwa i stosowali środki ochrony osobistej, stanowiące barierę przed czynnikami infekcyjnymi.

W tym celu stosuje się m.in. maseczki, przyłbice, okulary ochronne, rękawiczki, medyczne kombinezony ochronne, a także środki do dezynfekcji skóry, powierzchni oraz powietrza w pomieszczeniach. Aby te środki ochrony działały, muszą one być użytkowane we właściwy sposób zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, ale także muszą spełniać wymagania norm bezpieczeństwa, które określają stopień ochrony przed czynnikami biologicznymi.

Jakich środków ochrony używa służba zdrowia podczas pandemii?

W czasie pandemii różnego rodzaju środki ochrony osobistej przed czynnikami biologicznymi stały się codziennością dla wielu pracowników służby zdrowia. Maseczki są bardzo ważnym elementem ochrony przed czynnikami chorobotwórczymi. Maseczki użytkowane przez medyków dzielą się na trzy klasy FFP1, FFP2, FFP3. Najczęściej stosowane są maseczki FFP2 lub FFP3, które zapewnią najwyższy poziom zabezpieczenia przed wirusem. Maseczki FFP2 zapewniają podobną skuteczność jak maseczki N95 lub KN95. Różnica w tych oznaczenia zależy od kraju produkcji. W Stanach Zjednoczonych używa się oznaczenia N, natomiast w Chinach KN. Oprócz maseczek bardzo ważna jest również ochrona oczu, przez które również może dojść do zakażenia koronawirusem. W tym celu stosuje się okulary ochronne lub przyłbice, które zabezpieczają oczy przed ekspozycją na czynniki biologiczne, takie jak wirusy. 

jednorazowy kombinezon ochronny

Rękawiczki jednorazowe są używane przez pracowników służby zdrowia podczas bardzo wielu czynności, co znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia. Po ich użyciu należy je ściągnąć, nie dotykając zewnętrznej powierzchni i zutylizować w odpowiedni sposób. Oprócz samego użytkowania rękawiczek bardzo ważna jest także prawidłowa dezynfekcja dłoni przy użyciu specjalnych środków dezynfekujących. Pomieszczenia oraz powierzchnie, które mogą być skażone, również należy odpowiednio zdezynfekować, aby nie stały się one źródłem zakażenia. Wirus w sprzyjających warunkach może przebywać na powierzchni różnych materiałów bardzo długo. Tak samo np. podczas kichnięcia aerozol z wirusem może przebywać w powietrzu i w taki sposób generować ryzyko zakażenia. Dlatego tak ważna jest prawidłowa dezynfekcja dłoni, powierzchni oraz powietrza w pomieszczeniach, w sytuacji, gdy istnieje ryzyko ich skażenia. 

Antywirusowy kombinezon ochronny – gwarancja ochrony przed drobnoustrojami chorobotwórczymi

Medyczne kombinezony ochronne również odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie pracowników służby zdrowia podczas wykonywania ich codziennych obowiązków. Odzież tego typu użytkowana jest szczególnie przez osoby pracujące na oddziałach covidowych oraz ratowników medycznych, którzy podczas pracy mogą mieć kontakt z osobą zakażoną. Jednorazowe kombinezony ochronne muszą spełniać wymagania normy EN 14126, aby mogły one być wykorzystywane jako odzież ochronna w miejscach skażonych przez drobnoustroje chorobotwórcze. Zapobiegają one zarażeniu się, ale także przenoszeniu wirusa na odzieży. Dlatego pełnią one rolę odzieży ochronnej dla personelu służby zdrowia, jednocześnie chroniąc także pacjentów chorujących na choroby przewlekle i mających słabą odporność.

Pracownicy służy zdrowia, którzy codziennie mają kontakt z osobami chorymi na COVID-19, w większości przypadków muszą używać wszystkich tych środków bezpieczeństwa, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zakażenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby stosować wszystkie te elementy ochronne w sposób zgodny z procedurami bezpieczeństwa, ponieważ tylko wtedy będą one mogły spełniać w prawidłowo swoje zadanie.