Rola inwestora zastępczego podczas budowy domu wydaje się niezwykle ważna. Pozwala na odciążenie z wielu obowiązków i formalności. Budując dom konieczne jest zatrudnienie ekipy, projektantów, zakupienie wielu materiałów budowlanych. Nie ma się także wiedzy budowlanej i architektonicznej. Alternatywnym rozwiązaniem budowy domu jest zatrudnienie inwestora zastępczego. Dlaczego warto?

Inwestor zastępczy – kto to jest?

Definicję inwestora zastępczego można znaleźć w Polskiej Normie z 25 kwietnia 2000 r. (PN-ISO 6706-2:2000 Budownictwo – Terminologia – Terminy stosowane w umowach – umowa o zastępstwo inwestycyjne), gdzie czytamy, że za inwestora zastępczego uznaje się jednostki organizacyjne (osoby lub firmy), które odpłatnie realizują cele inwestora zamawiającego. Inwestor zastępczy odpowiada przed inwestorem za organizację i koordynowanie działań związanych z pracami budowlanymi, np. domu.

Czy warto zatrudnić inwestora zastępczego?

Uzyskanie pozwolenia na budowę to dopiero początek budowania domu. W pracach inwestycyjnych i budowlanych warto poszukać wsparcia doświadczonego specjalisty, który wesprze w podejmowaniu decyzji architektonicznych i projektowych. Decyzja o budowie domu sprawia, że staje się inwestorem bezpośrednim. Oznacza to, że mając fundusze i pomysł na dom odpowiada się za wszystkie podejmowane decyzje, a także za kluczowe elementy realizacji projektu.

Osoby, które chcą wybudować dom, często stoją przed trudnością, jaką jest brak umiejętności kontrolowania zgodności budowy z projektem, egzekwowania terminów czy sprawdzania jakości wykonywanych prac. Rozwiązaniem może być inwestor zastępczy, który odpowiada za przejęcie części obowiązków, za które odpowiada inwestor bezpośredni.

Inwestor zastępczy a umowa

Decyzja o zatrudnieniu inwestora zastępczego to sposób na pomyślne doprowadzenie budowy domu do końca. Jest to sposób na sprawowanie nadzoru nad postępującymi etapami budowy dla osób, które nie mają wykształcenia budowlanego. Dobrym sposobem na ochronę dla obu stron jest spisanie umowy. Dzięki temu można jasno określić obowiązki i koszty. Stosuje się dwa rodzaje umów. Umowy o charakterze pełnomocnictwa lub powiernictwa:

 1. umowy o charakterze pełnomocnictwa – umowy tego rodzaju regulują pracę inwestora zastępczego, który pełni rolę przedstawiciela finansowego, ale prawne zobowiązania kontaktów i formalności związanych z podwykonawcami ciążą na inwestorze bezpośrednim;
 2. umowy o charakterze powierniczym – polegają na tym, że inwestor zastępczy może zawierać wszelkie umowy osobiście i bierze za nie odpowiedzialność. 

inwestor zastępczy

Jak inwestor zastępczy może wspomóc w budowie domu?

Obowiązki inwestora zastępczego można uregulować umową. Wśród nich wymienia się:

 • zgłaszanie zastrzeżeń do projektu,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
 • prowadzenie i koordynowanie przetargów na generalnego wykonawcę,
 • wykonywanie niezbędnych zakupów,
 • uczestniczenie w odbiorze technicznym instalacji,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ,
 • odbieranie robót budowlanych,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, 
 • informowanie organów architektoniczno-budowlanych o formalnościach,
 • utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami w imieniu inwestora bezpośredniego.

Zorganizowanie procesu inwestycyjnego, jakim jest budowa domu, uwzględniając wszelkie zasady związane ze sztuką architektoniczno-budowlaną, a także z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy czy ochrony zdrowia to obowiązki, jakie spoczywają na inwestorze. Zatrudnienie inwestora zastępczego to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają fachowca, który zadba o to, aby proces inwestycyjny budowy domu został przeprowadzony profesjonalnie i terminowo.