Za pomocą kolei przewożone są ogromne ilości ciężkich ładunków. To powoduje, że droga hamowania pociągów znacznie się wydłuża, przez co sterowanie nimi nie może opierać się jedynie na obserwacji otoczenia i reagowaniu w sytuacji, gdy jest to niezbędne. Obecnie ogromne znaczenie w ruchu kolejowym ma specjalna organizacja ruchu kolejowego.

Drogi, po jakich porusza się kolej, są na bieżąco monitorowane a informacje na temat możliwości jazdy i dopuszczalnej prędkości sygnalizowane są za pomocą specjalnych sygnalizatorów umieszczonych przy liniach kolejowych. Dzięki temu systemowi maszynista wie, gdzie i z jaką prędkością może się poruszać, aby całą podróż przebiegała w jak najbardziej bezpieczny sposób.

Jednak człowiek nie jest nieomylny i każdemu zdarza się popełnić błąd. Dlatego w celu wyeliminowania ryzyka związanego z błędem człowieka powstały urządzenia i systemy odpowiadajcie za sterowanie ruchem kolejowym (SRK).

Projektant SRK

Projektant SRK, to wykwalifikowana osoba, która zajmuje się projektowaniem systemów sterowania ruchem kolejowym. W tym celu projektanci SRK zajmują się opracowaniem dokumentacji projektowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, uzgadnianiem dokumentacji projektowej z innymi ważnymi instytucjami oraz prowadzeniem nadzoru projektowego w ramach realizowanych kontraktów. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, ponieważ to właśnie od odpowiedniego zaprojektowania systemu sterowania ruchem kolejowym zależy bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Systemy sterowania ruchem kolejowym to przede wszystkim urządzenia stacyjne i blokady linii. Urządzenia wykorzystywane do sterowania ruchem kolejowym, ze względu na obszar działania, można podzielić na stacyjne i liniowe.

Zadaniem urządzeń stacyjnych jest realizowanie przebiegów pociągowych i manewrowych m.in. przestawienie zwrotnic, obsługa sygnalizatorów wraz z uwzględnieniem wymaganych zależności w rejonie stacji oraz na górkach rozrządowych.

Kierowanie taboru za ich pomocą realizowane jest przez posterunki nastawcze zwane nastawniami. Urządzenia liniowe realizują przebieg pomiędzy posterunkami ruchu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pociągów na trasie. Urządzenia tego typu połączone są z urządzeniami stacyjnymi i współpracują razem.

projektanci SRK

Urządzenia liniowe to m.in. blokady linowe, urządzenia odpowiadające za przesyłanie informacji pomiędzy torem a pojazdem trakcyjnym, urządzenia zdalnego sterowania ruchem kolejowym, a także urządzenia na przejazdach kolejowych. Zarówno urządzenia stacyjne jak i liniowe mają kluczowe znaczenie w sterowaniu ruchem kolejowym. Dlatego bardzo ważne jest, aby projektowaniem SRK zajmowała się odpowiedzialna osoba posiadająca niezbędną do tego celu wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w branży kolejowej. Odpowiedni projekt SRK jest niezbędny w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Współpraca z biurem projektowym SRK

Współpracowanie z profesjonalnym biurem projektowym zajmującym się projektowaniem SRK, jest niezbędne w celu zapewniania prawidłowego działania systemów sterowania ruchem kolejowym. Ma to także znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, co jest czynnikiem najważniejszym. Z usług biura projektowego SRK korzysta się w celu sporządzenia profesjonalnej dokumentacji projektowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jest ona niezbędna podczas jakichkolwiek prac budowlanych na kolei związanych z systemami sterowania ruchem kolejowym. To właśnie dzięki profesjonalnemu projektowi, wykonanemu przez wykwalifikowanego i doświadczonego projektanta, można mieć pewność, że ruch kolejowy będzie płynny i bezpieczny.

Projektant SRK – jakie są wymagania i na co zwrócić uwagę przed współpracą?

Projektantem SRK nie może zostać każdy. Wymagane do tego jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, umiejętności oaz doświadczenia w branży kolejowej. Dlatego przed nawiązaniem współpracy warto zwrócić uwagę czy pracownicy danego biura projektowego posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na wykonywanie dokumentacji projektowej w zgodzie z wszystkimi normami bezpieczeństwa i prawem budowlanym. Inżynierowie pracujący nad projektem powinni posiadać uprawnienia budowlane zarówno w zakresie projektowym jak i wykonawczym. Jest to niezbędne w celu stworzenia dokumentacji projektowej oraz wdrożenia projektu w życie. Profesjonalne biuro projektowe powinno także zapewniać wsparcie i doradztwo w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, w takich kwestiach jak: wycena, kosztorysy, pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń, a także doradztwo w zakresie projektowym oraz opiniowanie dokumentacji. Dzięki tym wszystkim usługom bezpieczne projekty SRK mogą powstać szybko i sprawnie.