Ekspertyza budowlana to dokładniejsza od opinii technicznej forma sprawdzenia, w jakim stanie jest nieruchomość. Co powinna zawierać ekspertyza budowlana i co dokładnie jest sprawdzane w ramach jej wykonania?

Co zawiera prawidłowo sporządzona ekspertyza budowlana budynku?

Aby ekspertyza była przeprowadzona i udokumentowana w pełni prawidłowo, konieczne jest zlecenie jej wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu. Zaczynając od dokumentacji, musi ona zawierać opis nieruchomości, będącej przedmiotem ekspertyzy, oraz określać cel, w jakim została ona wykonana, dlatego, że ze względu na cel nieco inne elementy będą miały kluczowe znaczenie. Opisując budynek, należy koniecznie uwzględnić informacje o tym, z jakich materiałów jest on wykonany, jakie ma wymiary i jakie zastosowano rozwiązania konstrukcyjne.

Dokładnie opisujemy sposób wykonania fundamentu, ścian, dachu i stropu wraz z ich dopuszczalnym obciążeniem, czy nie zostało ono przekroczone. Opisujemy także wszelkie odkrywki i badania, jakie udało się już przeprowadzić. Konieczna jest również dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, służąca jako potwierdzenie wniosków wyciągniętych z oględzin. 

Na koniec formułowane są wnioski, w których zawierają się następujące informacje:

  • ocena stanu budynku
  • zdatność do dalszego użytkowania lub plany przebudowy
  • opis uszkodzeń (jeśli są)
  • możliwe przyczyny powstania usterek
  • zalecenia co do dalszego postępowania (wzmocnienia, naprawy, osuszanie, ocieplanie, jak je bezpiecznie przeprowadzić itd.)

ocena stanu technicznego budynku

W jakim celu wykonuje się ekspertyzy budowlane?

  • W sytuacji, gdy planujemy modernizację budynku – w takiej sytuacji ekspertyza jest wymagana przez prawo budowlane ze względów bezpieczeństwa.
  • Jeśli pojawiają się pęknięcia fundamentów, rysy i inne niepokojące oznaki – wówczas ekspertyza wykaże, czy budowla nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. 
  • Ekspertyza przydaje się, gdy planujemy zakup domu. Wówczas mamy możliwość upewnić się zawczasu, czy dom na pewno jest bezpieczny i czy jego nabycie nie narazi nas na niepotrzebne koszty. 

Co dokładnie sprawdza ocena stanu technicznego budynku ?

Jest ona dużo dokładniejsza niż ocena techniczna i dlatego wymaga do jej wynajęcia fachowca. W jej ramach rzeczoznawca przeprowadza badanie materiałów, oblicza przemieszczenia konstrukcji, dokonuje pomiarów ugięć, i innych niezbędnych obliczeń. Dlatego też wykonana ekspertyza pozwala dokładnie ocenić stan nieruchomości, a dzięki zgromadzonej dokumentacji można wszystko łatwo sprawdzić. 

ekspertyza budowlana budynku

Co nam daje wykonanie oceny stanu technicznego budynku?

Nie wszystkie sytuacje, w których ekspertyza jest dobrym rozwiązaniem, są regulowane przez prawo. Nikt np. nie każe nam sprawdzać stanu technicznego domu przed jego zakupem, podczas gdy naprawdę warto to zrobić. Nawet jeśli sprzedający twierdzi, że na miejscu był już rzeczoznawca, nigdy nie mamy pewności, czy ocena była rzeczywiście przeprowadzona jak należy (np. “ekspertyza” wykonana po znajomości). Nie mamy prawnego obowiązku wykonywać jej również gdy stwierdzimy pęknięcia w domu, lecz jeśli zależy nam na bezpieczeństwie, raczej zamówimy jej wykonanie. 

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana budynku pozwala na ocenienie, czy budynek nie stwarza zagrożenia, a jeśli nadaje się już jedynie do rozbiórki, pomaga ona ustalić, jak powinny być wykonane w danym przypadku prace, by nikogo nie narazić na niebezpieczeństwo. 

Oprócz samego wykonania ekspertyzy należy zadbać o znalezienie odpowiedniego eksperta z uprawnieniami, dzięki czemu wykonana dokumentacja będzie w pełni wiarygodna. Aby rzeczoznawca budowlany mógł przystąpić do wykonywania zawodu, musi posiadać dyplom uczelni wyższej technicznej z uprawnieniami budowlanymi, a także odbyć praktykę zawodową, trwającą co najmniej pięć lat i uzyskać pozytywne referencje od co najmniej dwóch rzeczoznawców.