Bezpieczeństwo i higiena pracy to czynniki, o które pracodawca musi dbać ze względów prawnych.  W dzisiejszych czasach prawodawstwo nakłada na pracodawców bardzo wiele nakazów mówiących o tym jakie zasady muszą panować w miejscu pracy. Zasady, o których mówią kodeksy, odnoszą się głównie do bezpieczeństwa pracowników oraz higieny, która ma panować w miejscu pracy.

Poza podstawowymi warunkami w miejscu pracy, pracodawcy są także zobowiązani zapewnić pracownikom kursy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik musi wiedzieć jak powinien  zachować się w przypadku bezpośredniego zagrożenia. W widocznych miejscach powinny widnieć wszystkie regulaminy i instrukcje mówiące o zachowaniu w przypadku zagrożenia. Pracownicy powinni także wiedzieć gdzie znajdują się najważniejsze przedmioty pozwalające zachować bezpieczeństwo, takie jak gaśnica lub różnego rodzaju maski.

Szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowywane są zazwyczaj przez jednego z pracowników danego przedsiębiorstwa. Szczególnie w dużych firmach, gdzie istnieją osobne działy zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy. Zdarzają się jednak także firmy, które korzystają z zewnętrznych usług szkoleniowych. Podobnie jak choćby w przypadku szkoleń dla sekretarek szkolnych.

Szkolenia tego typu dla pracowników biurowych przeprowadzane powinny być regularnie. Każda ekipa biurowa musi wiedzieć jak zachowywać się w przypadku niebezpieczeństwa. Dobrze by poza szkoleniami firmy zapewniały swoim pracownikom co jakiś czas symulacje sytuacji zagrożenia. W trakcie takich ćwiczeń pracownicy mogą przetestować system reagowania podczas sytuacji zagrożenia.

Niewielu pracodawców decyduje się na tego rodzaju symulacje. Takie działania wymagają dnia  lub chociaż kilku godzin wolnych od pracy, mało która firma jest w stanie zdecydować się na tego rodzaju dodatkowy wydatek lub spadek wydajności pracowników. Na szczęście coraz więcej pracodawców dba o to, by bezpieczeństwo w ich firmie było priorytetem, zarówno wśród pracowników biurowych jak i pracowników czysto technicznych.

By prowadzić szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy skończyć odpowiednie studia i mieć uprawnienia. Jest to bowiem stanowisko niezwykle odpowiedzialne i wymagające gruntownej merytorycznej ale przede wszystkim praktycznej wiedzy.