Obudowy akustyczne w znaczący sposób poprawiają jakość warunków pracy w zakładach, w których jednym ze źródeł zagrożenia dla pracowników jest hałas.

Zgodnie z obowiązującym BHP i Kodeksem pracy, nie wystarczy zadbać o to by pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i nosili nauszniki bądź zatyczki do uszu – w środowisku głośnym ważne jest też to, by ograniczyć poziom docierającego do nich hałasu. Możliwość zamknięcia niektórych maszyn i stanowisk pracy w kabinach dźwiękochłonnych jest w tym wypadku dobrym rozwiązaniem.

Gdzie najczęściej wykorzystuje się obudowy akustyczne i w jaki sposób poprawiają one bezpieczeństwo pracowników?

Najważniejsze zalety kabin dźwiękochłonnych

Obudowy akustyczne i kabiny dźwiękochłonne stosowane są w różnych gałęziach przemysłu w miejscach, w których natężenie hałasu jest zbyt wysokie dla pracowników oraz otoczenia. Zastosowanie kabiny dźwiękochłonnej nie ma na celu jedynie odseparowania źródła hałasu od znajdujących się w pobliżu pracowników, ale też zapewnienie zgodności z wymogami i standardami dotyczącymi generowania hałasu przez cały zakład produkcyjny.

kabiny dźwiękochłonneObudowy akustyczne i kabiny dźwiękochłonne budowane są współcześnie tak, by pochłaniały i izolowały dźwięki generowane przez maszyny nie tylko w ramach pojedynczych, izolowanych pomieszczeń, ale i większych przestrzeni a nawet całych budynków.

Producenci są w stanie wykonać kabiny dźwiękochłonne dla pojedynczych generatorów i urządzeń, pełnych linii i taśm produkcyjnych, a także całych zakładów które generują hałas wydostający się poza budynek i przekraczający dopuszczalne normy.

Zdecydowaną zaletą tego typu konstrukcji jest więc ich uniwersalność – kabiny dźwiękochłonne są odporne na różne czynniki zewnętrzne, dzięki czemu mogą być instalowane w dowolnej formie w niemalże każdym zakładzie produkcyjnym i każdej branży.

Gdzie stosuje się kabiny dźwiękochłonne?

Wykorzystanie kabin dźwiękochłonnych najczęściej można zaobserwować w halach produkcyjnych, w których istnieją pojedyncze źródła hałasu o dużej mocy akustycznej i wiele otaczających je stanowisk, które należałoby zabezpieczyć przed hałasem. Zamiast obudowywać same stanowiska pracy, znacznie tańszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest stworzenie obudowy akustycznej dookoła źródła hałasu – kabinę dźwiękochłonną można zbudować nawet wokół jednego z elementów linii produkcyjnej będącego źródłem hałasu.

wygłuszanie maszyn przemysłowychCo ważne, kabiny dźwiękochłonne nie odcinają całkowicie dostępu do maszyny generującej hałas – mogą być zorganizowane tak, by maszyna w dalszym ciągu działała sprawnie i była pod stałym nadzorem operujących nią pracowników.

Wszystkie kabiny dźwiękochłonne i obudowy akustyczne muszą być budowane tak, by pozwalały spełniać wymagania odnośnie poziomu hałasu ustalone przez Państwową Inspekcję Pracy, przepisy BHP i normę PN-EN ISO 15667:2004. Dostępne na rynku obudowy akustyczne mogą być sklasyfikowane w różnych klasach skuteczności, obniżając poziom hałasu o określoną wartość podawaną w decybelach.

Konstrukcja kabin dźwiękochłonnych pozwala na zainstalowanie ich niemalże w każdej branży wymagającej utworzenia bariery dźwiękochłonnej w zakładzie produkcyjnym. Najczęściej spotyka się je więc w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, metalurgicznym, ale branży spożywczej czy medycznej. Kabiny dźwiękochłonne mogą służyć jako pomieszczenia operatorskie zamykające pracującą maszynę, ale też jako kabiny socjalne umożliwiające pracownikom odpoczynek w cichym i przyjaznym otoczeniu.

W niektórych przypadkach obudowy akustyczne stosuje się jako konstrukcję dla pomieszczeń pomiarowych, konferencyjnych i technologicznych. Zastosowań jest więc naprawdę wiele.

Dlaczego warto korzystać z kabin dźwiękochłonnych?

Obudowy akustyczne w środowisku przemysłowym pozwalają skutecznie ograniczyć emisję hałasu pochodzącego z maszyn i urządzeń, a dzięki temu zabezpieczyć pracowników przed jego negatywnym wpływem. Zgodnie z przepisami, jeżeli hałas wynosi powyżej 85 dB, pracodawca ma obowiązek zadbania o ochronę słuchu swoich pracowników stosując rozwiązania ograniczające emisję dźwięku, a nie tylko indywidualną ochronę pracowników.

Jeśli ograniczenie emisji dźwięku z maszyn nie jest możliwe z powodu rozmiarów maszyn, kabiny dźwiękochłonne mogą być stosowane w obrębie samych stanowisk pracy, w tym np. kabin operatorskich dla inżynierów czy osób sterujących maszynami.